Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Stap 5: Het netsnoer

Stap 5: Het netsnoer aansluiten Sluit het bijgeleverde netsnoer aan op de AC IN-aansluiting van de speler, nadat alle andere aansluitingen zijn voltooid. Steek vervolgens de stekkers van de netsnoeren van de speler en de televisie in het stopcontact. Stap 6: De afstandsbediening klaarmaken U kunt de speler bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening. Plaats twee R6-batterijen (AA-formaat) in de batterijhouder door de 3 en #-zijden van de batterijen te laten samenvallen met de markeringen in de houder. Als u de afstandsbediening gebruikt, richt u deze op de afstandsbedieningsensor op de speler (bladzijde 13). 1 naar AC IN 2 naar een stopcontact b • Gebruik de batterijen op de juiste wijze om mogelijke lekkage en corrosie te voorkomen. Als de batterijen toch gelekt hebben, mag u de vloeistof niet met blote handen aanraken. Let goed op het volgende: – Gebruik geen nieuwe naast een oude batterij, of batterijen van verschillende fabricaten. – Probeer de batterijen niet op te laden. – Verwijder de batterijen, als u de afstandsbediening gedurende lange tijd niet zult gebruiken. – Als de batterijen hebben gelekt, veegt u de vloeistof zorgvuldig uit de binnenkant van het batterijvak en plaatst u nieuwe batterijen. • Zorg ervoor dat geen fel licht, zoals direct zonlicht, of licht van een andere krachtige lichtbron op de afstandsbedieningsensor (aangeduid met op het voorpaneel) schijnt. Het is mogelijk dat de speler dan niet reageert op de afstandsbediening. 30

Televisies bedienen met de afstandsbediening U kunt het volume, de ingangsbron en de aan/ uit-schakelaar van uw Sony-televisie bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening. b Bij het vervangen van de batterijen van de afstandsbediening wordt de codenummer teruggesteld naar de standaard waarde. Stel de juiste codenummer opnieuw in. TV t Cijfertoetsen TV [/1 2 +/– Andere televisies bedienen met de afstandsbediening U kunt ook het volume, de ingangsbron en de aan/uit-schakelaar van niet-Sony-televisies bedienen. Voer de bijbehorende fabrikantcode in als de televisie in onderstaande tabel staat. b Bij het invoeren van een nieuwe codenummer wordt de daarvoor ingevoerde codenummer gewist. 1 Houd TV [/1 ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om de fabrikantcode van de televisie te selecteren. Bijvoorbeeld, om "09" in te voeren drukt u eerst op "0" en daarna op "9". Codenummers van bedienbare televisies Als er meer dan één codenummer is vermeld, voert u deze één voor één in, tot u het juiste codenummer voor de televisie heeft gevonden. Aansluitingen en instellingen Beschikbare toetsen Afhankelijk van het aangesloten apparaat is het mogelijk dat u de televisie niet kunt bedienen met enkele of alle volgende toetsen (TV [/1, TV t of 2 +/–) Toetsen TV [/1 TV t (TVingangsbronkeuze) Bedieningen De televisie in- of uitschakelen. De ingangsbron van de televisie op de televisie of andere ingangsbronnen instellen. 2 (volume) +/– Het volume van de televisie regelen. Fabrikant Codenummer Sony 01 (standaard) Hitachi 24 JVC 33 LG/Goldstar 76 Panasonic 17, 49 Philips 06, 08, 72 Samsung 71 Sharp 29 Toshiba 38 2 Laat TV [/1 los. 31