Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

2 Hranou akumulátoru

2 Hranou akumulátoru stiskněte blokovací páčku a blok akumulátorů řádně zasuňte až na doraz. Blokovací páčka Příprava fotoaparátu 3 Zavřete kryt. x Kontrola zbývající kapacity akumulátoru Kapacitu lze zkontrolovat pomocí následujících indikátorů a procentních údajů, které jsou zobrazeny na displeji LCD. Kapacita akumulátoru Vysoká „Akumulátor je vybitý.“ Nelze pořizovat Nízká žádné další snímky. Poznámka • Zobrazený stav nemusí být za jistých okolností správný. CZ 14 z Informace o bloku akumulátorů „InfoLITHIUM“ Blok akumulátorů „InfoLITHIUM“ je lithium-iontový akumulátor, který má funkce pro výměnu informací souvisejících s provozním stavem fotoaparátu. Při použití bloku akumulátorů „InfoLITHIUM“ se zobrazuje zbývající doba v procentech v souladu s provozním stavem vašeho fotoaparátu.

x Vyjmutí bloku akumulátorů Vypněte fotoaparát a po ověření, že nesvítí kontrolka přístupu, posuňte blokovací páčku ve směru šipky. Dávejte pozor, aby blok akumulátorů nevypadl. Blokovací páčka Nasazení / sejmutí objektivu Fotoaparát je dodáván s nasazeným objektivem. Nasazování jiných objektivů viz níže uvedený postup. Před nasazením či sejmutím objektivu přepněte vypínač fotoaparátu do polohy OFF. 1 Je-li nasazena krytka nebo přepravní víčko, sejměte je z fotoaparátu či objektivu. • Rychle vyměňte objektiv na místě s malou prašností, aby nedošlo k vniknutí prachu či nečistot do fotoaparátu. Příprava fotoaparátu 2 Objektiv nasaďte tak, že vyrovnáte bílé značky na objektivu a na fotoaparátu. • Přední stranu fotoaparátu přidržte směrem dolů, aby se do fotoaparátu nedostal prach. Bílé značky CZ 15