Views
7 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

CZ 52 Zvuk Jazyk

CZ 52 Zvuk Jazyk Nast.data/času Nastavení oblasti Displej Nápovědy Úspor.režim Jas LCD Zobrazení barvy Širokoúhlý snímek Zobr.přehr. OVLÁDÁNÍ HDMI Spojení USB Režim čištění Verze Režim demo Reset výchozí Nástroj paměťové karty Formátovat Číslo souboru Název složky Výběr složky snímání Nová složka Obnovit DB snímků Volí zvuk generovaný při obsluze fotoaparátu. (Zvuk AF/Vysoká/Nízká/Vypnuto) Volí jazyk používaný na displeji. Nastaví datum a čas. Volí oblast, kde používáte fotoaparát. Zapíná či vypíná nápovědu. (Zapnuto/Vypnuto) Nastaví dobu, po které se fotoaparát přepne do úsporného režimu. (30 min./10 min./5 min./1 min.) Nastaví jas displeje LCD. (Auto/Manuál/Slunečno) Nastaví barvu displeje LCD. (Černá/Bílá/Modrá/Růžová) Volí metodu zobrazení širokoúhlých snímků. (Celá obrazovka/Normální) Volí metodu pro přehrání portrétových snímků. (Otočit autom./Otočit ručně) Nastaví, zda ovládat fotoaparát pomocí dálkového ovládání televizoru s podporou HDMI. (Zapnuto/Vypnuto) Volí metodu pro spojení USB. (Hrom.paměť/PTP) Umožní čistit snímač obrazu. Zobrazí verzi fotoaparátu a objektivu. Nastaví, zda se zobrazí ukázka s videi. (Zapnuto/Vypnuto) Resetuje fotoaparát na tovární nastavení. Zformátuje paměťovou kartu. Volí metodu přiřazení čísel souborů ke snímkům. (Série/Resetovat) Vybere formát názvu složky. (Stand.forma/Forma času) Volí složku pro záznam. Vytvoří novou složku. Opraví soubor snímkové databáze videa, když jsou zjištěny nekonzistence.

Zobraz místo na kartě Nastavení Eye-Fi* Nastavení nahrátí Zobrazí zbývající dobu záznamu videa a počet nahratelných fotografií na paměťovou kartu. Nastaví funkci nahrátí fotoaparátu, když je použita karta Eye-Fi. (Zapnuto/Vypnuto) * Zobrazí se při vložení karty Eye-Fi (prodává se zvlášť) do fotoaparátu. Kartu Eye-Fi vloženou ve fotoaparátu nepoužívejte v letadle. Je-li karta Eye-Fi vložena ve fotoaparátu, nastavte [Nastavení nahrátí] na [Vypnuto]. Karty Eye-Fi lze používat pouze v zemích/regionech, kde byly zakoupeny. Používejte kartu Eye-Fi v souladu se zákonem země/regionu, kde jste ji zakoupili. Kontrola dostupných funkcí CZ 53