Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Použití funkce

Použití funkce nápovědy fotoaparátu Fotoaparát poskytuje různé „Displeje Nápovědy“, které vysvětlují funkce, a „Tipy snímání“, které uvádějí tipy pro lepší snímání. Použití těchto návodů zajistí lepší využití fotoaparátu. x Nápovědy Fotoaparát zobrazí Nápovědu pro vysvětlení vybrané funkce, když změníte nastavení atd. Nápovědy je možné skrýt výběrem [Nabídka] t [Nastavení] t [Displej Nápovědy] t [Vypnuto]. Zvládnutí základní obsluhy x Tipy snímání Fotoaparát zobrazuje tipy snímání v souladu s vybraným režimem snímání. 1 Když se zobrazí [Tipy sním.] v pravém dolním rohu obrazovky, stiskněte tlačítko vpravo dole (strana 27). Tím se automaticky zobrazí tip snímání podle aktuálního subjektu. [Tipy sním.] 2 Stiskněte levou či pravou část řídicího kolečka a vyhledejte požadovaný tip snímání. • Otáčením řídicího kolečka posunete text nahoru nebo dolů. z Přístup ke všem tipům snímání Z nabídky můžete prohledávat všechny tipy snímání. 1[Nabídka] t [Fotoaparát] t [Sezn. tipů ke snímání]. 2Vyhledejte požadované tipy snímání. Z položky [Obsah] můžete zobrazit tip. CZ 28

Použití funkcí nahrávání Nastavení funkce pomocí Kreativní fotografie Kreativní fotografie umožňuje pracovat s fotoaparátem intuitivně, protože tento displej je lépe navržen pro intuitivní operace než normální displej. Objekt můžete snímat lehkými operacemi a snadno získat kreativní fotografie. 1 Stiskněte [Nabídka] a vyberte [Režim snímání] t (Inteligentní automatika). [Nabídka] 2 3 4 Stiskněte střed řídicího kolečka. Zobrazí se displej Kreativní fotografie. Řídicí kolečko Otáčením řídicího kolečka vyberte položku, kterou chcete upravit, a stiskněte jeho střed. (Rozostř. pozadí): Nastaví rozostření pozadí. (Obrazový efekt): Volí filtr požadovaného efektu pro snímání. (Efekt hladké pleti): Nastaví úroveň Efektu hladké pleti. (Samospoušť/Nepřetrž. snímání): Nastaví samospoušť s prodlevou 10 sekund/Pořizuje snímky průběžně vysokou rychlostí. (Živost): Upraví živost. (Barva): Upraví barvu. (Jas): Upraví jas. Otáčením řídicího kolečka vyberte požadované nastavení a stiskněte jeho střed. Obrazovka se vrátí na displej Kreativní fotografie. Pro kombinaci různých funkcí zopakujte kroky 2 – 4. Použití funkcí nahrávání Poznámka • Funkce Kreativní fotografie je k dispozici pouze při nasazení objektivu s bajonetem E. CZ 29