Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Výběr režimu blesku 1

Výběr režimu blesku 1 Nasaďte a zvedněte blesk (strana 18). 2 Stiskněte [Nabídka]. [Nabídka] 3 4 Vyberte [Fotoaparát] t [Režim blesku] pomocí řídicího kolečka a stiskněte jeho střed. Vyberte požadovaný režim otáčením řídicího kolečka a stiskněte jeho střed. (Blesk vypnut): Nespustí se ani v případě zvednutí blesku. (Autom.blesk): Bleskne za špatných světelných podmínek nebo v protisvětle. (Blesk vždy): Bleskne při každé aktivaci závěrky. (Pomalá synchr.): Bleskne při každé aktivaci závěrky. Režim pomalé synchronizace umožňuje pořídit jasné snímky objektů ipozadí. (Synchr. poz.): Bleskne těsně před dokončením expozice při každé aktivaci závěrky. Dojde k vytvoření stopy pohybu zachyceného objektu a snímek bude mít přirozenější vzhled. • Položky režimu blesku, které lze vybrat, závisejí na režimu snímání (strana 55). Rozsah blesku Rozsah přiloženého blesku závisí na nastavení citlivosti ISO a hodnotě clony. F2.8 F3.5 F5.6 ISO 200 1 – 3,5 m 1 – 2,8 m 1 – 1,8 m ISO 1600 2,8 – 10 m 2,3 – 8 m 1,4 – 5 m CZ 38

Použití samospouště 1 Stiskněte [Nabídka]. [Nabídka] 2 3 Vyberte [Fotoaparát] t [Režim pohonu] t [Samospoušť] pomocí řídicího kolečka. Stiskněte [Možnost], vyberte požadovaný režim otáčením řídicího kolečka a stiskněte jeho střed. (Samospoušť: 10 s): Nastaví samospoušť s prodlevou 10 sekund. Použijte toto nastavení, chcete-li být také na snímku. Když stiskněte tlačítko spouště, indikátor samospouště bude blikat spolu se zvukovým signálem až do uvolnění závěrky. (Samospoušť: 2 s): Nastaví samospoušť s prodlevou 2 sekund. Slouží k prevenci rozmazání kvůli chvění fotoaparátu, k němuž dochází při stisknutí tlačítka spouště. • Chcete-li samospoušť zrušit, nastavte [Režim pohonu] na [Jednotlivé sn.]. Použití funkcí nahrávání Pořizování snímků průběžně Když stisknete a přidržíte tlačítko spouště, fotoaparát pořizuje snímky průběžně. 1 Stiskněte [Nabídka]. [Nabídka] 2 Vyberte [Fotoaparát] t [Režim pohonu] t [Nepřetržité snímání] pomocí řídicího kolečka a stiskněte jeho střed. CZ 39