Views
5 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Kontrollér, hvilket

Kontrollér, hvilket computermiljø eller hvilken installationsprocedure der kræves for at installere "PlayMemories Home". "PlayMemories Home" fungerer ikke korrekt. Afslut "PlayMemories Home", og genstart computeren. Computeren kan ikke genkende videokameraet. Frakobl alle USB-enheder fra USB-stikket på din computer undtagen tastatur, mus og dit videokamera. Frakobl Built-in USB Cable fra computeren, og genstart computeren. Tilslut herefter computeren og videokameraet igen i den rigtige rækkefølge. Når både det Built-in USB Cable og USBstikket på videokameraet er sluttet til de eksterne enheder samtidigt, skal det kabel, der ikke er sluttet til computeren, frakobles. 34 DK Visning af selvdiagnosticering/ advarselsindikatorer Du kan finde flere oplysninger om din videokameramodel på side: Funktioner og udstyr s. 6 Kontrollér følgende, hvis indikatorer vises på LCD-skærmen. Hvis problemet fortsætter, selvom du flere gange har forsøgt at løse problemet, skal du kontakte en Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-servicecenter. Når du kontakter dem, skal du give dem alle numrene fra de fejlkoder, der starter med C eller E. Der høres muligvis en melodi, når nogle af advarselsindikatorerne vises på skærmen. C:04: Batteriet er ikke et "InfoLITHIUM"-batteri (V-serien). Brug et "InfoLITHIUM"-batteri (V-serie) (s. 12). Slut vekselstrømsadapterens Jævnstrømsstik korrekt til DC IN-stikket på dit videokamera (s. 12). C:06: Batteritemperaturen er høj. Skift batteri, eller læg det et køligt sted. C:13: / C:32: Fjern strømkilden. Tilslut den igen, og forsøg at betjene videokameraet. E:: Følg trinnene fra på side 33. Batteriet er næsten brugt op. Batteritemperaturen er høj. Skift batteri, eller læg det et køligt sted.

Om håndtering af videokameraet Der er ikke isat et hukommelseskort (s. 15). Når lampen blinker, angiver den, at der ikke er nok ledig plads til optagelse af billeder. Slet overflødige billeder (s. 20), eller formater hukommelseskortet, når du har gemt billederne på et andet medie (s. 31). Billedets databasefil kan være beskadiget. Kontroller databasefilen ved at vælge [Setup] [ Media Settings] [Repair Img. DB F.] optagemediet (modeller med intern hukommelse). Du kan finde flere oplysninger om din videokameramodel på side: Funktioner og udstyr s. 6 Om brug og vedligeholdelse Videokameraet er ikke støvsikkert, drypsikkert eller vandtæt. Du må ikke tage fat i videokameraet i følgende dele, og du må ikke holde videokameraet i stikdækslerne alene. LCD-skærm Batteri Hukommelseskortet er beskadiget. Formater hukommelseskortet med videokameraet (s. 31). Der er isat et inkompatibelt hukommelseskort (s. 15). Hukommelseskortet er skrivebeskyttet. Adgangen til hukommelseskortet var begrænset på en anden enhed. Videokameraet står ustabilt, så der opstår let kamerarystelser. Hold videokameraet stabilt med begge hænder, og optag billedet. Bemærk, at advarselsindikatoren for kamerarystelse ikke forsvinder. Optagemediet er fyldt op. Der kan ikke gemmes billeder under en igangværende behandling. Vent et øjeblik, og optag derefter. Built-in USB Cable Du må ikke rette videokameraet mod solen. Dette kan medføre fejl i videokameraet. Tag i stedet billeder af solen under svage lysforhold, f.eks. ved skumring. Du må ikke bruge eller opbevare videokameraet og tilbehør på følgende steder: Hvor det er ekstremt varmt, koldt eller fugtigt. Udstyret må ikke efterlades i temperaturer over 60 C, f.eks. i direkte sollys, i nærheden af varmeapparater eller i en bil, der står i solen. Udstyret kan gå i stykker eller ændre form. I nærheden af kraftige magnetfelter eller mekaniske vibrationer. Der kan opstå fejl i videokameraet. I nærheden af kraftige radiobølger eller kraftig stråling. Videokameraet kan muligvis ikke optage korrekt. 35 DK Andre/Indeks