Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Nätadapter

Nätadapter AC-L200C/AC-L200D Förväntad drifttid för medföljande batteri 40 SE [ REC Mode]. Strömförsörjning: 100 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz Strömförbrukning: 0,35 A - 0,18 A Energiförbrukning: 18 W Utspänning: 8,4 V DC (i minuter) Dessa tabeller visar ungefärliga tillgängliga drifttider när du använder ett fulladdat batteri. HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E Uteffekt: 1,7 A HDR- Drifttemperatur: 0 C till 40 C HDR-CX380/CX380E/CX390E CX320/ Inspelningsmedier Förvaringstemperatur: ‒20 C till +60 C CX320E Mått (cirka): 48 mm 29 mm 81 mm (b/h/d) Internminne Minneskort exklusive utskjutande delar Kontinuerlig Vikt (cirka): 150 g exklusive nätkabeln inspelningstid 90 90 Laddningsbart batteri NP-FV30 (HDR- Typisk CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E) inspelningstid 45 45 Högsta utspänning: 8,4 V DC Uppspelningstid 135 135 Utspänning: 7,2 V DC Max. laddningsspänning: 8,4 V DC HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E Max. laddningsström: 2,12 A HDR- Kapacitet HDR-PJ380/PJ380E/PJ390E Inspelningsmedier PJ320E Typisk: 3,6 Wh (500 mAh) Minimum: 3,6 Wh (500 mAh) Internminne Minneskort Kontinuerlig Laddningsbart batteri NP-FV50 (HDR- 155 155 inspelningstid PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E) Högsta utspänning: 8,4 V DC Typisk 75 75 inspelningstid Utspänning: 6,8 V DC Max. laddningsspänning: 8,4 V DC Uppspelningstid 240 240 Max. laddningsström: 2,1 A Kapacitet Varje inspelningstid mäts när videokameran Typisk: 7,0 Wh (1 030 mAh) spelar in filmer i HD-bildkvalitet (high Minimum: 6,6 Wh (980 mAh) definition) med [ REC Mode] inställt på Typ: Litiumjon [Standard ]. Typisk inspelningstid visar tiden när Videokamerans och tillbehörens design och du upprepade gånger startar/stoppar specifikationer kan ändras utan föregående uppspelningen, växlar film- eller stillbildsläget meddelande. och zoomar. När ett Sony-minneskort används. Tider är uppmätta när videokameran används vid 25 C. 10 C - 30 C rekommenderas. Inspelningstiden och uppspelningstiden blir kortare beroende på under vilka förhållanden som videokameran används, till exempel om den används vid låga temperaturer. Längsta inspelningstid för filer och antal stillbilder som kan spelas in visas på skärmen (s. 42). Inspelningsbar tid kan variera beroende på förhållandena för inspelningen och motivet,

Om varumärken ”Handycam” och är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. Logotyperna ”AVCHD”, ”AVCHD Progressive”, ”AVCHD” och ”AVCHD Progressive” är varumärken som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation. ”Memory Stick”, ” ”, ”Memory Stick Duo”, ” ”, ”Memory Stick PRO Duo”, ” ”, ”Memory Stick PRO- HG Duo”, ” ”, ”Memory Stick XC-HG Duo”, ” ”, ”MagicGate”, ” ”, ”MagicGate Memory Stick” och ”MagicGate Memory Stick Duo” är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. ”InfoLITHIUM” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation. ”x.v.Color” och ”x.v.Colour” är varumärken som tillhör Sony Corporation. ”BIONZ” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation. ”BRAVIA” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation. Blu-ray Disc och Blu-ray är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association. Dolby och double-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI-logotypen är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. Microsoft, Windows, Windows Vista, och DirectX är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. Mac och Mac OS är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder. Intel, Intel Core, och Pentium är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. ” ” och ”PlayStation” är registrerade varumärken som tillhör Sony Computer Entertainment Inc. SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. MultiMediaCard är ett varumärke som tillhör MultiMediaCard Association. Facebook och ”f ”-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Facebook, Inc. YouTube och YouTube-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc. Alla övriga produktnamn som nämns i den här bruksanvisningen kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. och är inte utsatta i varje enskilt fall i den här handboken. Få ännu mer glädje av din PlayStation 3 genom att ladda ner programmet för PlayStation 3 från PlayStation Store (där tillgängligt). Programmet för PlayStation 3 kräver PlayStation Network-konto och nerladdning av programmet. Tillgänglig på platser där PlayStation Store finns tillgängligt. 41 SE Övrigt/Sakregister