Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Öösel väikese

Öösel väikese helitugevusega selge heli nautimine (NIGHT) Dialoogide selgemaks muutmine (VOICE) Heli väljastatakse väikesel helitugevusel, samas on dialoogi täpsuse ja selguse kadu minimaalne. VOICE NIGHT 1 Vajutage nuppu NIGHT. Teleriekraanil kuvatakse öörežiim. 2 Öörežiimi valimiseks vajutage nuppu mitu korda. Režiim [On] [Off] Selgitus Aktiveerib öörežiimi funktsiooni. Inaktiveerib öörežiimi funktsiooni. Nõuanne Saate valikumenüüst valida funktsiooni [Night] (lk 46). 1 Vajutage nuppu VOICE. Teleriekraanil kuvatakse häälerežiim. 2 Häälerežiimi valimiseks vajutage nuppu mitu korda. Režiim [Up Off] [Up 1] [Up 2] Selgitus Standard Dialoog on hõlpsasti kuuldav, suurendades dialoogi helivahemikku. Dialoogi helivahemik tõstetakse esile ja vanemad inimesed kuulevad dialoogi heli hõlpsasti. Nõuanne Saate valikumenüüst valida funktsiooni [Voice] (lk 46). 20 EE

Basskõmistaja helitugevuse reguleerimine Basskõmistaja on mõeldud bassi või madala sagedusega heli esitamiseks. SW +/– Pildi ja heli vahelise viivituse reguleerimine Kui heli ei lähe teleriekraanil kuvatavate piltidega kokku, saate pildi ja heli vahelist viivitust reguleerida. Seadistusviis oleneb sisendist. ///, Heliefekti valimine OPTIONS Basskõmistaja helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu SW (basskõmistaja helitugevus) +/–. Märkus Kui sisendi allikas sisaldab vähe bassiheli, näiteks telesaadete puhul, võib basskõmistaja bassiheli olla raskesti kuuldav. Teleri vaatamisel 1 Vajutage nuppu OPTIONS. Esipaneeli ekraanil kuvatakse kiri „SYNC“. 2 Vajutage nuppu või Reguleerimisaeg kuvatakse esipaneeli ekraanil. 3 Reguleerige viivitust nuppudega / ja vajutage siis nuppu . Saate reguleerida 25 ms sammudega vahemikus 0–300 ms. 4 Vajutage nuppu OPTIONS. Esipaneeli ekraanil olev valikumenüü lülitub välja. 21 EE