Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Apple ei vastuta selle

Apple ei vastuta selle seadme töö ega selle ühilduvuse eest ohutus- ja regulatiivstandarditega. Pange tähele, et tarviku kasutamine iPodi või iPhone’iga võib mõjutada juhtmeta ühenduse jõudlust. BRAVIA logo on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk. ClearAudio+ on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk. PlayStation® on ettevõtte Sony Computer Entertainment Inc registreeritud kaubamärk. MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja patent on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer IIS ja Thomson. Windows Media on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk USA-s ja/või teistes riikides. See toode on kaitstud ettevõtte Microsoft Corporation teatud intellektuaalse omandi õigustega. Selle tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet on keelatud, v.a juhul kui teil on Microsofti või Microsofti volitatud sidusettevõtte vastav litsents. Opera® Devices SDK ettevõttelt Opera Software ASA. Autoriõigus 1995–2015 Opera Software ASA. Kõik õigused on kaitstud. Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance® ja Wi-Fi CERTIFIED Miracast® on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid. Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup ja Miracast on ettevõtte Wi-Fi Alliance kaubamärgid. LDAC ja LDAC logo on Sony Corporationi kaubamärgid. LDAC on Sony välja töötatud helikodeerimise tehnoloogia, mis võimaldab edastada kõrge eraldusvõimega helisisu ka Bluetooth-ühendust kasutades. Erinevalt teistest Bluetoothiga ühilduvatest kodeerimistehnoloogiatest (nagu SBC) toimib see kõrge eraldusvõimega helisisu ilma allakonvertimiseta* ja võimaldab Bluetoothi traadita võrku kasutades edastada teistest tehnoloogiatest ligikaudu kolm korda rohkem erakordse helikvaliteediga andmeid**, kasutades tõhusat kodeerimist ja optimeeritud tihendamist. * v.a DSD-vormingus sisu ** võrreldes SBC-ga (alamriba kodeerimisega), kui bitikiiruseks on valitud 990 kbit/s (96/48 kHz) või 909 kbit/s (88,2/44,1 kHz). Toode sisaldab tarkvara, millele kehtib GNU üldine avalik litsents (GPL) või GNU vähem üldine avalik litsents (LGPL). Nende litsentside järgi on kliendil õigus GPL-i või LGPL-i tingimuste põhjal tarkvara lähtekood endale saada, seda muuta ja jagada. Täpsemat teavet GPL-i, LGPL-i ja muude tarkvaralitsentside kohta leiate toote menüü [Setup] valikust [Software License Information] jaotises [System Settings]. Tootes kasutatud tarkvara lähtekoodi suhtes kehtivad GPL ja LGPL ning lähtekood on veebis kättesaadav. Allalaadimiseks minge järgmisele veebilehele. URL: http://oss.sony.net/Products/Linux Pange tähele, et Sony ei saa vastata ühelegi küsimusele selle lähtekoodi sisu kohta. DSEE on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk. 66 EE

DLNA, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED on ettevõtte Digital Living Network Alliance kaubamärgid, teenindusmärgid või sertifikaadid. TRILUMINOS ja TRILUMINOS-i logo on ettevõtte Sony Corporation registreeritud kaubamärk. Toode sisaldab Spotify tarkvara, millele kehtiva muu osapoole litsentsi leiate siit*: https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/ Spotify ja Spotify logod on ettevõtte Spotify Group kaubamärgid.* * See funktsioon ei pruugi olla saadaval olenevalt riigist ja piirkonnast. Muud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele. Lisateave 67 EE