Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

BLUETOOTH-i funktsiooni

BLUETOOTH-i funktsiooni ühenduse oleku kontrollimine Olek Sidumise ooteloleku ajal Üritatakse ühendust luua Ühendus on loodud Ei ole ühendatud Funktsiooni BLUETOOTH näidik Vilgub kiiresti siniselt Vilgub siniselt Süttib siniselt Off Nõuanded • Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, kuvatakse olenevalt ühendatud seadmest soovitus rakenduse allalaadimiseks. Kuvatavaid juhiseid järgides saab alla laadida rakenduse SongPal, mis võimaldab süsteemi juhtida. Rakenduse SongPal kohta lisateabe saamiseks vt jaotist „Muusika kuulamine mobiilsideseadmel rakendusega SongPal“ (lk 30). • Siduge teine ja järgmised mobiilsideseadmed. • Sidumise tühistamiseks vajutage nuppu HOME. Muusika kuulamine seotud mobiilsideseadmelt 1 Lülitage mobiilsideseadme BLUETOOTH-i funktsioon sisse. 2 Vajutage mitu korda nuppu INPUT +/– valiku „BT“ kuvamiseks esipaneeli ekraanil. Sisendiks määratakse automaatselt [Bluetooth Audio], seejärel loob süsteem automaatselt uuesti ühenduse mobiilsideseadmega, millega see oli viimati ühendatud. 3 Veenduge, et näidik BLUETOOTH süttiks siniselt. Ühendus süsteemi ja mobiilsideseadme vahel on loodud. 4 Alustage ühendatud mobiilsideseadmel muusikarakenduse abil heli taasesitust. Seadmest väljastatakse heli. 5 Reguleerige helitugevust. • Reguleerige helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu +/–. • Reguleerige basskõmistaja helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu SW +/– (lk 21). • Saate sisu esitada või peatada, kasutades kaugjuhtimise puldil olevaid taasesituse nuppe. Mobiilsideseadme ühenduse katkestamine Tehke mis tahes järgmine toiming. • Keelake mobiilsideseadmel BLUETOOTH-i funktsioon. • Vajutage kaugjuhtimise puldil nuppu PAIRING. • Lülitage süsteem või mobiilsideseade välja. Märkus Kui esipaneeli ekraanil ei kuvata lühendit „BT“, kui vajutate nuppu INPUT +/– peatüki „Muusika kuulamine seotud mobiilsideseadmelt“ 2. toimingus, vajutage kaugjuhtimise puldil üks kord nuppu RX/TX. Nõuanne Kui ühendust ei looda, tehke mobiilsideseadmel valik „HT-XT2“. Ühenduse loomine mobiilsideseadmega ühe puutega funktsiooni (NFC) abil Kui hoida NFC-ga ühilduvat mobiilsideseadet (nt nutitelefoni või tahvelarvutit) seadme N märgi juures, 24 EE

lülitub süsteem automaatselt sisse ning seejärel toimub automaatselt sidumine ja BLUETOOTH-i ühenduse loomine. Ühilduvad seadmed Sisseehitatud NFC-funktsiooniga nutitelefonid, tahvelarvutid ja muusikapleierid (operatsioonisüsteem Android 2.3.3 või uuem, v.a Android 3.x) 1 Lülitage mobiilsideseadme NFC-i funktsioon sisse. 2 Puudutage mobiilsideseadmega seadme N-märki. Jätkake puudutamist, kuni mobiilsideseade vibreerib ja mobiilsideseadmel kuvatakse teade. Järgige seadme ja mobiilsideseadme sidumiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Funktsiooni BLUETOOTH näidik 3 Veenduge, et näidik BLUETOOTH süttiks siniselt. Ühendus süsteemi ja mobiilsideseadme vahel on loodud. 4 Alustage ühendatud mobiilsideseadmel muusikarakenduse abil heli taasesitust. Süsteemist väljastatakse heli. 5 Reguleerige helitugevust. • Reguleerige helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu +/–. • Reguleerige basskõmistaja helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu SW +/– (lk 21). • Saate sisu esitada või peatada, kasutades kaugjuhtimise puldil olevaid taasesituse nuppe. Taasesituse peatamine ühe puutega funktsiooni abil Puudutage mobiilsideseadmega uuesti seadme N-märki. Märkused • Olenevalt seadmest võib olla vaja mobiilsideseadmes enne järgmisi toiminguid teha. – Lülitage NFC-funktsioon sisse. – Laadige Google Play-st alla rakendus NFC Easy Connect ja käivitage see. (Rakendus ei pruugi mõnes riigis/ piirkonnas saadaval olla.) Lisateavet leiate seadme kasutusjuhendist. • See funktsioon ei toimi BLUETOOTH-iga ühilduvate kõrvaklappide või kõlaritega. Heli kuulamiseks, kasutades BLUETOOTHiga ühilduvaid kõrvaklappe või kõlareid, vt jaotist „Ühendatud teleri või seadme heli kuulamine kõrvaklappidest või kõlaritest“ (lk 26). • [Bluetooth Mode] vahetatakse automaatselt valiku [Receiver] vastu, kui loote BLUETOOTH-ühendus ühe puutega funktsiooniga. Isegi ühe puutega funktsiooni tühistamisel jääb säte [Bluetooth Mode] sätteks [Receiver]. Üksikasjad sätte [Bluetooth Mode] kohta leiate peatükist [Bluetooth Settings] (lk 41). Muusika/heli kuulamine BLUETOOTH-funktsiooniga 25 EE