Views
4 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Introduktion > Brug af

Introduktion > Brug af batteriet n 20 N 3 Skub batteriet skråt ind i batterirummet, indtil tapperne (2) på siderne af batterirummet sidder i de U-formede indhak (3) på hver side af batteriet. 4 Skub batteriet ned i rummet, indtil der lyder et klik. 5 Skub knappen LOCK udad, så batteriet sidder fast i computeren.

Introduktion > Brug af batteriet n 21 N Sådan fjerner du batteriet ! Du kan risikere at miste data, hvis du fjerner batteriet, mens computeren er tændt og koblet fra vekselstrømsadapteren, eller hvis du fjerner batteriet, mens computeren er i dvaletilstand. 1 Sluk computeren, og slå LCD-skærmen ned. 2 Skub knappen LOCK til batterilåsen (1) indad. 3 Skub batterilåsen RELEASE (2) til side, og hold den i denne position, mens du sætter fingerspidserne ind under tappen (3) på batteriet, og løft batteriet i pilens retning. Skub derefter batteriet væk fra computeren. ! Nogle genopladelige batterier opfylder ikke Sonys kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Af sikkerhedsmæssige grunde kan denne computer kun fungere med de originale Sony-batterier, der er designet til denne model. Hvis du indsætter et batteri, der ikke er godkendt, bliver batteriet ikke opladet, og computeren holder op med at fungere.