Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Introduktion > Brug af

Introduktion > Brug af batteriet n 24 N Forlængelse af batteriets levetid Når computeren kører på batteristrøm, kan du forlænge batteriets levetid på følgende måder. ❑ Juster lysstyrken på computerens LCD-skærm. ❑ Brug strømbesparelsestilstanden. Se Brug af strømbesparelsestilstande (side 26) for at få flere oplysninger. ❑ Rediger strømbesparelsesindstillingerne under Strømstyring. Se Brug af VAIO Power Management (side 93) for at få flere oplysninger. ❑ Angiv tapet som baggrund på skrivebordet under Long Battery Life Wallpaper Setting via VAIO Control Center.

Introduktion > Sikker nedlukning af computeren n 25 N Sikker nedlukning af computeren Hvis du vil undgå at miste data, der ikke er gemt, skal du lukke computeren korrekt, som beskrevet nedenfor. Sådan lukker du computeren 1 Sluk eventuelle eksterne enheder, der er sluttet til computeren. 2 Klik på Start og på knappen Luk computeren. 3 Reager på alle advarsler om, at du skal gemme dokumenter eller være opmærksom på andre brugere, og vent, indtil computeren lukkes automatisk. Strømindikatoren slukkes.