Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Opgradering af

Opgradering af VAIO-computeren > Tilføjelse og fjernelse af hukommelse n 98 N 6 Fjern det installerede hukommelsesmodul på følgende måde: ❑ Træk holdemekanismerne i pilenes retning (1). Hukommelsesmodulet frigøres. ❑ Sørg for, at hukommelsesmodulet vipper op, og træk det derefter ud i pilens retning (2). 7 Tag det nye hukommelsesmodul ud af pakken.

Opgradering af VAIO-computeren > Tilføjelse og fjernelse af hukommelse n 99 N 8 Skub hukommelsesmodulet ind i slotten, indtil der lyder et klik. ! Rør ikke ved andre komponenter end hukommelsesmodulet på bundkortet. Hvis du vil installere et hukommelsesmodul, skal du altid bruge den nederste slot. Den kant på hukommelsesmodulet, hvor stikket sidder, skal indsættes i slotten, mens du placerer indhakket på modulet i forhold til den lille tap på den åbne slot. Hukommelsesmodulet må ikke tvinges ind i slotten i en forkert retning. Dette kan beskadige slotten og modulet. 9 Sæt dækslet til rummet til hukommelsesmoduler på plads. 10 Stram skruen i bunden af computeren. 11 Installer batteripakken igen, og tænd computeren.