Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Brug af VAIO-computeren

Brug af VAIO-computeren > Brug af det optiske diskdrev n 40 N Om brug af det optiske diskdrev Om skrivning af data til en disk ❑ ❑ ❑ Brug kun cirkelformede diske. Brug ikke diske med en anden form (f.eks. stjerne-, hjerte- eller kortformede), da de kan beskadige det optiske diskdrev. Du må ikke skubbe til eller ryste computeren, mens det optiske diskdrev skriver data til en disk. Du må ikke tilslutte eller frakoble strømkablet eller vekselstrømsadapteren, mens det optiske diskdrev skriver data til en disk. Om afspilning af diske Følg nedenstående anbefalinger for at opnå den bedste ydeevne, når du afspiller diske: ❑ Nogle cd-afspillere og computere har optiske diskdrev, der ikke kan afspille lyd-cd'er af typen cd-r eller cd-rw. ❑ Nogle dvd-afspillere og computere har optiske diskdrev, der ikke kan afspille dvd'er af typen dvd+r dl, dvd-r dl, dvd+r, dvd+rw, dvd-r, dvd-rw eller dvd-ram. ❑ Der kan være noget indhold på Blu-ray Disc-medier, som ikke kan afspilles på computeren, og computeren kan blive ustabil under afspilning af en Blu-ray Disc. Hvis du vil kunne afspille indholdet normalt, skal du hente og installere de seneste opdateringer til WinDVD BD ved hjælp af VAIO Update. Oplysninger om, hvordan du bruger funktionen VAIO Update, finder du i Opdatering af computeren (side 29). ❑ Afhængigt af systemmiljøet kan der forekomme afbrydelser af lyden og/eller blive udeladt billeder under afspilning af medier i AVC HD-format. ❑ Computeren må ikke være i en af de strømbesparende tilstande, mens den afspiller en disk.

Brug af VAIO-computeren > Brug af det optiske diskdrev n 41 N Om regionskoder ❑ Diske og emballager er forsynet med etiketter med en regionskode, der angiver, i hvilken region og på hvilke afspillere disken kan afspilles. Du kan kun afspille disken på computeren, hvis der står "2" (Europa tilhører region "2"), "5" (Rusland tilhører region "5") eller "all" (det betyder, at dvd'en kan afspilles i de fleste regioner i verden) på etiketten. ❑ ! Hvis du ændrer regionskoden, mens programmet WinDVD eller WinDVD BD kører, skal du genstarte programmet eller skubbe disken ud og ind igen, for at den nye indstilling kan træde i kraft. Forsøg ikke at ændre regionskodeindstillingerne for drevet. Garantien dækker ikke i forbindelse med problemer, der opstår, fordi brugeren forsøger at ændre drevets regionskodeindstillinger.