Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Brug af VAIO-computeren

Brug af VAIO-computeren > Brug af Bluetooth-funktionen n 66 N Om brugen af Bluetooth-funktionen ❑ ❑ ❑ ❑ Dataoverførselshastigheden varierer og afhænger af følgende forhold: ❑ Forhindringer, f.eks. vægge, der er placeret mellem enhederne ❑ Afstanden mellem enhederne ❑ De materialer, der er brugt til væggene ❑ Afstanden til mikrobølger og trådløse telefoner ❑ Interferens fra radiofrekvenser og andre miljømæssige forhold ❑ Enhedens konfiguration ❑ Den anvendte software ❑ Det anvendte operativsystem ❑ Samtidig brug af trådløse LAN-funktioner og Bluetooth-funktioner på computeren ❑ Størrelsen af de filer, der overføres Store filer kan blive beskadiget under kontinuerlig overførsel pga. nogle begrænsninger ved Bluetooth-standarden og elektromagnetisk interferens i miljøet. Alle Bluetooth-enheder skal være godkendte for at sikre, at de overholder de gældende standardspecifikationer. Selvom standarderne overholdes, kan de enkelte enheders ydeevne, specifikationer og driftsmæssige procedurer variere. Der kan derfor forekomme situationer, hvor udvekslingen af data ikke er mulig. Hvis du afspiller videoer på computeren, og lydsignalet kommer fra en tilsluttet Bluetooth-enhed, er det ikke sikkert, at lyd og video er synkroniseret korrekt. Dette forekommer ofte i forbindelse med Bluetooth-teknologien. Det er ikke et tegn på en funktionsfejl.

Brug af VAIO-computeren > Brug af Bluetooth-funktionen n 67 N ❑ ❑ ❑ Det 2,4-GHz bånd, som Bluetooth-enheder og trådløse LAN-enheder benytter, bruges af en række forskellige enheder. Bluetooth-enhederne bruger en teknologi til at minimere interferensen fra andre enheder, som anvender den samme bølgelængde. Hvis Bluetooth-funktionen og de trådløse kommunikationsenheder anvendes på samme tid, kan der imidlertid opstå radiointerferens, som reducerer kommunikationshastigheden og overførselsområdet i forhold til standardværdierne. ✍ Læs de gældende Bluetooth-regulativer, inden du bruger Bluetooth-funktionen. Bluetooth-funktionen fungerer muligvis ikke sammen med andre enheder. Det afhænger af producenten og den softwareversion, som producenten anvender. Hvis der sluttes flere Bluetooth-enheder til computeren, kan kanalen blive overbelastet, så enhedernes ydeevne reduceres. Dette er en normal egenskab ved Bluetooth-teknologien. Det er ikke et tegn på en funktionsfejl.