Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Opgradering af

Opgradering af VAIO-computeren > Tilføjelse og fjernelse af hukommelse n 96 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Åbn ikke pakken med hukommelsesmodulet, før du er klar til at indsætte modulet. Emballagen beskytter modulet mod elektrostatisk afladning. Brug den særlige pose, der følger med hukommelsesmodulet, eller pak modulet ind i aluminiumfolie for at beskytte det mod elektrostatisk afladning. Hvis der kommer væsker, urenheder eller genstande ind i slottene til hukommelsesmoduler eller i andre af computerens interne komponenter, bliver computeren beskadiget, og eventuelle udgifter til reparation er ikke dækket af garantien. Anbring ikke hukommelsesmodulet et sted, hvor det udsættes for: ❑ Varmekilder, f.eks. radiatorer eller ventilationskanaler ❑ Direkte sollys ❑ Støv i større mængder ❑ Mekaniske rystelser eller stød ❑ Stærke magneter eller højttalere, der ikke er magnetisk afskærmet ❑ Temperaturer på mere end 35° C eller mindre end 5° C ❑ Høj luftfugtighed Vær forsigtig, når du håndterer hukommelsesmodulet. For at undgå skader på hænder og fingre bør du ikke røre ved kanterne på de komponenter og printkort, der findes inden i computeren.

Opgradering af VAIO-computeren > Tilføjelse og fjernelse af hukommelse n 97 N Fjernelse og installation af et hukommelsesmodul Sådan udskifter eller tilføjer du et hukommelsesmodul 1 Luk computeren, og afbryd forbindelsen til alle eksterne enheder. 2 Afbryd computerens tilslutning til elnettet, og fjern batteriet. 3 Vent ca. 1 time, indtil computeren er kølet af. 4 Skru skruen i bunden af computeren løs (angivet med pilen nedenfor), og fjern dækslet til rummet med hukommelsesmodulet. 5 Rør ved en metalgenstand for at aflade statisk elektricitet.