Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Brug af eksterne enheder

Brug af eksterne enheder > Tilslutning af en ekstern skærm n 74 N ✍ Du kan få oplysninger om tv-apparatets installation og brug i den brugervejledning, der følger med tv'et. HDMI-kablet kan overføre både video- og lydsignaler. Sådan tilsluttes en digital outputenhed til lyd i høj kvalitet mellem computeren og et tv-apparat Du kan tilslutte en hjemmebiografforstærker eller andre enheder, der afkoder surround sound, mellem computeren og tv-apparatet via en HDMI-forbindelse og opnå lyd i høj kvalitet. ! Før du slutter enheden til computeren, skal du kontrollere, at tv-apparatet og hjemmebiografforstærkeren eller surround sound-dekoderen er forbundet via HDMI. For at kunne høre lyd fra den enhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. Yderligere oplysninger finder du i Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 155). 1 Tænd tv-apparatet, og indstil dets indgang til HDMI-indgangen. 2 Tænd hjemmebiografforstærkeren eller surround sound-dekoderen, og indstil dens indgang til HDMI-indgangen. 3 Sæt den ene ende af et HDMI-kabel ind i HDMI-indgangsporten på hjemmebiografforstærkeren eller surround sound-dekoderen og den anden ende i HDMI-udgangsporten på computeren. ✍ Du kan justere skærmopløsningen på det tilsluttede tv-apparat med computeren. Se Hvorfor kan skærmen ikke vise en video? (side 146) for at få flere oplysninger. Med en HDMI-forbindelse kan lydstyrken kun justeres fra den tilsluttede lydenhed. Computeren har ingen kontrol over lydstyrken fra nogen af de tilsluttede enheder.

Brug af eksterne enheder > Valg af skærmtilstande n 75 N Valg af skærmtilstande Når der er tilsluttet en ekstern skærm, kan du vælge at bruge enten computerskærmen eller den tilsluttede skærm som den primære skærm. ✍ Du kan muligvis ikke få vist det samme indhold på computerskærmen og den eksterne skærm eller projektoren på samme tid. Det afhænger af den anvendte skærm- eller projektortype, om det kan lade sig gøre. Tænd den eksterne skærm, inden du tænder computeren. Sådan vælger du skærmtilstand med tasterne Fn+F7 Du kan vælge en skærmtilstand med tasterne Fn+F7. Se Kombinationer og funktioner med Fn-tasten (side 31) for at få flere oplysninger. Sådan vælger du en skærmtilstand under skærmindstillingerne 1 Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning. 2 Klik på rullelisten ud for Flere skærme, vælg den ønskede indstilling, og klik derefter på OK.