Views
4 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Brug af VAIO-computeren

Brug af VAIO-computeren > Brug af tastaturet n 32 N Kombination/funktion Fn + / (F9/F10): zoom Funktion Ændrer størrelsen af et billede eller et dokument, der vises i et program. Hvis visningen skal virke mindre og længere væk (zoom ud), skal du trykke på tasterne Fn+F9. Hvis visningen skal virke større og tættere på (zoom ind), skal du trykke på tasterne Fn+F10. Yderligere oplysninger finder du i Hjælp-filen i VAIO Control Center. Fn + (F12): dvale I dvaletilstand har computeren det laveste strømforbrug. Når du udfører denne kommando, bliver systemets tilstand og de tilsluttede eksterne enheders tilstand gemt på den indbyggede lagerenhed, og systemet slukkes. Hvis du vil vende tilbage til den tidligere systemtilstand, skal du trykke på tænd/sluk-tasten. Oplysninger om strømstyring finder du i Brug af strømbesparelsestilstande (side 26).

Brug af VAIO-computeren > Brug af pegefeltet n 33 N Brug af pegefeltet Du kan pege på, markere, trække og rulle elementer på skærmbilledet ved hjælp af pegefeltet. Handling Beskrivelse Pege Flyt fingeren henover pegefeltet (1) for at placere markøren (2) på et element eller objekt. Klikke Tryk én gang på venstre tast (3). Dobbeltklikke Tryk på venstre tast to gange lige efter hinanden. Højreklikke Tryk én gang på højre tast (4). I mange programmer åbner denne handling en kontekstafhængig genvejsmenu. Trække Bevæg fingeren henover pegefeltet, mens du trykker på venstre tast. Rulle Lad fingeren glide langs pegefeltets højre kant for at rulle i lodret retning. Glid fingeren langs den nederste kant for at rulle i vandret retning. Når du ruller i lodret eller vandret retning, kan du fortsætte rulningen uden at løfte fingeren fra pegefeltet ved at bevæge fingeren i cirkler på pegefeltet (rullefunktionen kan kun benyttes med programmer, der understøtter rulning via pegefeltet). Svippe Lad to fingre glide parallelt i en hurtig bevægelse på pegefeltet. I en internetbrowser eller et billedfremviserprogram kan du svippe til venstre for at gå tilbage og svippe til højre for at gå fremad. Knibe I nogle programmer kan du zoome ved at lave en knibebevægelse med to fingre på pegefeltet. Før fingrene fra hinanden for at zoome ind, eller knib fingrene sammen for at zoome ud. ✍ Du kan aktivere/deaktivere pegefeltet, når der er sluttet en mus til computeren. Du kan ændre indstillinger for pegefeltet i VAIO Control Center. ! Sørg for at tilslutte en mus, inden pegefeltet deaktiveres. Hvis du deaktiverer pegefeltet, inden du tilslutter en mus, kan du kun udføre markørhandlinger via tastaturet.