Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Brug af VAIO-computeren

Brug af VAIO-computeren > Brug af specialtasterne n 34 N Brug af specialtasterne Din computer er muligvis udstyret med specialtaster, der kan bruges til at aktivere bestemte funktioner på computeren. Nogle af de funktioner og indstillinger, der beskrives i dette afsnit, er muligvis ikke tilgængelige på din computer. Du kan se din computers konfiguration i specifikationerne. Specialtast ASSIST-tast VAIO-tast DISPLAY OFF-tast Funktioner Starter VAIO Care, mens computeren er i normal tilstand eller slumretilstand. Når computeren er slukket eller i dvaletilstand, starter ASSIST-tasten VAIO Recovery Center. Starter Media Gallery eller slår lydstyrken til og fra, afhængigt af den anvendte model. Slukker LCD-baggrundslyset. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at tænde LCD-baggrundslyset: - Tryk på en tast. - Tryk på en specialtast. - Lad fingeren glide over pegefeltet. ! Du kan ikke tænde LCD-baggrundslyset med en USB-enhed, f.eks. en mus.

Brug af VAIO-computeren > Brug af det indbyggede kamera n 35 N Brug af det indbyggede kamera Computeren har et indbygget MOTION EYE-kamera. Du kan udføre følgende handlinger med den forudinstallerede software til billedoptagelse: ❑ Tage stillbilleder og optage film ❑ Registrere og optage objektbevægelser til overvågningsformål ❑ Redigere optagede billeddata ✍ Når du tænder computeren, aktiveres det indbyggede kamera. Det er muligt at afholde videokonferencer, hvis du har den nødvendige software. ! Når du starter eller afslutter softwaren til onlinemeddelelser eller videoredigering, bliver det indbyggede kamera ikke hhv. aktiveret eller deaktiveret. Sæt ikke computeren i slumre- eller dvaletilstand, mens du bruger det indbyggede kamera. Sådan bruger du den forudindstallerede software til billedoptagelse 1 Klik på Start, Alle programmer, ArcSoft WebCam Companion 3 og WebCam Companion 3. 2 Klik på det ønskede ikon i hovedvinduet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du bruger softwaren, i Hjælp-filen til programmet. ✍ Hvis du skal tage et billede eller optage en film på et mørkt sted, skal du klikke på ikonet Capture i hovedvinduet. Klik derefter på ikonet WebCam Settings, og vælg indstillingen for begrænset lys eller kompensation for begrænset lys i vinduet med egenskaber.