Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Rozbudowa komputera VAIO

Rozbudowa komputera VAIO > Dodawanie i usuwanie pamięci n104 N 8 Wsuń moduł pamięci do gniazda modułu pamięci i wciśnij, aż usłyszysz kliknięcie. ! Nie dotykaj żadnych elementów na płycie głównej oprócz modułu pamięci. Aby zainstalować tylko jeden moduł pamięci, należy koniecznie użyć dolnego gniazda. Wsuwając krawędź złącza modułu pamięci do gniazda, upewnij się, że niewielka wypustka w gnieździe wypełnia wcięcie w krawędzi modułu. Nie wsuwaj na siłę nieprawidłowo ułożonego modułu pamięci do gniazda, ponieważ może to spowodować uszkodzenie gniazda i modułu. 9 Załóż z powrotem pokrywę komory modułów pamięci. 10 Dokręć śrubę na dolnej pokrywie komputera. 11 Włóż z powrotem akumulator i włącz komputer.

Rozbudowa komputera VAIO > Dodawanie i usuwanie pamięci n105 N Uzyskanie informacji na temat dostępnej ilości pamięci Jak uzyskać informacje na temat dostępnej ilości pamięci 1 Włącz komputer. 2 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i VAIO Control Center. 3 Kliknij kolejno opcje Informacje o systemie (System Information) i Informacje o systemie (System Information). W prawym panelu wyświetlona zostanie ilość dostępnej pamięci. Jeśli zgodnie z komunikatem nie będzie dostępna większa ilości pamięci, powtórz procedurę instalacji i uruchom komputer ponownie.