Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Korzystanie z aplikacji Zarządzanie energią w VAIO n 98 N Korzystanie z aplikacji Zarządzanie energią w VAIO Zarządzanie energią pozwala skonfigurować schematy zasilania do wykorzystania przy zasilaniu komputera z sieci elektrycznej lub akumulatorów, które dopasowują zużycie energii do wymagań użytkownika. Funkcja Zarządzanie energią w VAIO (VAIO Power Management) stanowi rozszerzenie funkcji Opcje zasilania systemu Windows. Pozwala ono rozszerzyć funkcje zarządzania energią w systemie Windows, aby zagwarantować lepsze działanie komputera i dłuższy czas pracy akumulatorów. Wybieranie planu zasilania Po uruchomieniu komputera na pasku zadań pojawi się ikona stanu zasilania. Ta ikona informuje, z jakiego źródła zasilania korzystasz w danym momencie. Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić okno przedstawiające stan zasilania. Jak wybrać plan zasilania 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu energii na pasku zadań i wybierz opcję Opcje zasilania. 2 Wybierz plan zasilania. Jak zmienić ustawienia planu zasilania 1 W oknie Opcje zasilania kliknij opcję Zmień ustawienia planu po prawej stronie wybranego planu zasilania. Zmień ustawienia trybu uśpienia i monitora zgodnie z potrzebami. 2 Jeśli wymagana jest zmiana ustawień zaawansowanych, kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania i przejdź do czynności 3. W przeciwnym wypadku kliknij opcję Zapisz zmiany. 3 Kliknij kartę Zarządzanie energią w VAIO (VAIO Power Management). Zmień ustawienia poszczególnych elementów. 4 Kliknij przycisk OK.

Rozbudowa komputera VAIO > n 99 N Rozbudowa komputera VAIO Komputer VAIO i moduły pamięci używają komponentów o dużej precyzji wykonania oraz technologii złącz elektronicznych. Aby uniknąć naruszenia warunków gwarancji w okresie jej obowiązywania, zaleca się, co następuje: ❑ W celu zainstalowania nowego modułu pamięci należy skontaktować się ze sprzedawcą. ❑ Modułu nie należy instalować samemu, jeśli nie ma się doświadczenia w zakresie rozbudowy pamięci komputera. ❑ Nie należy dotykać złącz ani otwierać pokrywy komory modułu pamięci. W celu uzyskania pomocy należy zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego lub pomocy technicznej firmy Sony. Aby znaleźć najbliższy punkt serwisowy lub przedstawicielstwo firmy, zobacz sekcję Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO (strona 5). Typ modułu i ilość pamięci zainstalowanej w komputerze mogą się zmieniać w zależności od zakupionego modelu. Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.