Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n 96 N Usuwanie hasła systemu Windows 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij opcję Konta użytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników. 3 Kliknij opcję Konta użytkowników. 4 Kliknij opcję Usuń hasło. 5 W polu Bieżące hasło wprowadź obecne hasło, które ma być usunięte. 6 Kliknij przycisk Usuń hasło.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center n 97 N Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center Aplikacja VAIO Control Center umożliwia uzyskanie informacji o systemie, a także określenie preferencji działania systemu. Jak używać aplikacji VAIO Control Center 1 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i VAIO Control Center. 2 Wybierz żądany element sterowania i zmień ustawienia. 3 Po zakończeniu, kliknij przycisk OK. Wybrane ustawienie zostanie zmienione. ✍ Aby uzyskać więcej informacji o każdej spośród dostępnych opcji, zajrzyj do pliku pomocy dołączonego do aplikacji VAIO Control Center. Niektóre ustawienia sterowania nie będą dostępne, jeśli aplikacja VAIO Control Center zostanie uruchomiona z konta o ograniczonych uprawnieniach.