Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Huomautuksia •

Huomautuksia • Asetukseksi määritetään kiinteästi [Ei käytössä], kun [Auringonlasku], [Yökuvaus], [Yömuotokuva] tai [Hämärässä ilman jalustaa] valitaan Valotusohjelmaksi. Asetukseksi määritetään [Automaattinen], kun Valotusohjelma-tilassa valitaan muita tiloja. • Kuvassa saattaa ilmetä kohinaa D-alueen optimointia käytettäessä. Valitse asianmukainen taso tarkistamalla otettu kuva etenkin, kun tehostetta parannetaan. Automaattinen korjaus voimakkaalla sävyjyrkkyydellä (automaattinen korkea dynaaminen alue) 1 D-RANGE-painike t (Autom. HDR) 2 Valitse optimaalinen taso hallintapainikkeen painikkeilla b/B. (Autom. valotusero) (Valotuseron taso)* Korjaa valotuseron automaattisesti. Asettaa valotuseron kohteen kontrastin perusteella. Valitse optimaalinen taso väliltä 1.0Ev (heikko) ja 6.0Ev (vahva). Esimerkki: Kun 2.0Ev valitaan, kolme kuvaa asetetaan päällekkäin: kuva asetuksella –1.0Ev, oikein valotettu kuva, ja kuva asetuksella +1.0Ev. * Parhaillaan valittu askel on kohdassa näkyvä _Ev. Kuvausmenetelmä • Koska suljin vapautetaan kolme kertaa yhtä kuvaa varten, ole erityisen tarkka seuraavien asioiden kanssa: – Käytä tätä toimintoa, kun kohde ei liiku tai vilku. – Älä sommittele uudelleen. Huomautuksia • Tätä toimintoa ei voi käyttää RAW-kuvissa. • Kun valotustilaksi on asetettu AUTO, AUTO+, Pyyhkäisypanoraama tai Valotustila, et voi valita [Autom. HDR] -asetusta. • Et voi valita asetusta [Autom. HDR] hymysulkimen käytön aikana. Jos otat hymysuljintoiminnon käyttöön, kun asetus [Autom. HDR] on valittu, kamerassa käytetään tilapäisesti DRO-asetusta. 106

• Et voit aloittaa seuraavan kuvan kuvaamista, ennen kuin edellisen kuvan kuvausprosessi on valmis. • Haluttu tehoste ei välttämättä toteudu kohteen luminanssieron ja kuvausolosuhteiden vuoksi. • Kun salamaa käytetään, tällä toiminnolla ei ole juuri vaikutusta. • Jos kuvan kontrasti on pieni tai jos kamera tärisee tai kohde sumentuu, et ehkä saa hyviä HDR-kuvia. Jos kamera on havainnut ongelman, tallennetussa kuvassa näkyy ongelmasta tiedottamiseksi. Ota kuva tarvittaessa uudelleen ja kiinnitä huomiota kontrastiin tai sumentumiseen. Kuvaustoiminnon käyttäminen 107