Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Vianmääritys Jos

Vianmääritys Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, yritä ratkaista ne seuraavien ohjeiden avulla. Katso aiheet sivuilla 178 – 186. Ota yhteys Sonykauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon. 1 Tarkasta seuraavat asiat. 2 Irrota akku ja aseta se uudelleen paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke virta päälle. 3 Palauta asetukset (sivu 155). 4 Ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun Sonyhuoltoon. Akku ja virta Akkua ei voi asentaa. • Kun asennat akkua, paina akun kärjellä lukitusvipua (sivu 18). • Ainoa yhteensopiva akku on NP-FW50. Varmista, että akun malli on NP- FW50. Akun varaustilan ilmaisin ei näytä oikein, tai se näyttää riittävää varausta, mutta varaus loppuu liian nopeasti. • Tämä voi tapahtua, kun kameraa käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa (sivu 190). • Akku on tyhjentynyt. Asenna ladattu akku (sivu 16). • Akun käyttöaika on loppunut (sivu 21). Vaihda tilalle uusi akku. Kameraa ei voi kytkeä päälle. • Asenna akku oikein (sivu 18). • Akku on tyhjentynyt. Asenna ladattu akku (sivu 16). • Akun käyttöaika on loppunut (sivu 21). Vaihda tilalle uusi akku. 178

Virta katkeaa yllättäen. • Jos kamera on käyttämättömänä tietyn ajan, kamera siirtyy virransäästötilaan ja sen virrankulutus loppuu lähes kokonaan. Virransäästötila kytkeytyy pois, kun kameraa käytetään esim. painamalla suljinpainike puoliväliin (sivu 150). CHARGE-merkkivalo vilkkuu akkua ladattaessa. • Ainoa yhteensopiva akku on NP-FW50. Varmista, että akun malli on NP- FW50. • Kun lataat akkua, jota ei ole käytetty pitkään aikaan, CHARGE-valo voi vilkkua. • CHARGE-valo voi vilkkua kahdella tavalla: nopeasti (noin 0,15 sekunnin välein) tai hitaasti (noin 1,5 sekunnin välein). Jos valo vilkkuu nopeasti, poista akku ja aseta sama akku paikalleen varmasti. Jos CHARGE-valo alkaa vilkkua nopeasti uudelleen, akussa saattaa olla jokin vika. Hidas vilkkuminen on osoitus siitä, että lataus on keskeytetty, koska lämpötila ei ole sopiva akun lataukselle. Lataus jatkuu ja CHARGE-valo syttyy, kun lämpötila palautuu sopivaksi. Lataa akku 10 °C – 30 °C:n lämpötilassa. Kuvaaminen Nestekidenäytössä ei näy etsintilassa mitään, vaikka virta on päällä. • Jos kamera on käyttämättömänä tietyn ajan, kamera siirtyy virransäästötilaan ja sen virrankulutus loppuu lähes kokonaan. Virransäästötila kytkeytyy pois, kun kameraa käytetään esim. painamalla suljinpainike puoliväliin (sivu 150). Muut Etsimessä näkyvä kuva ei ole selvä. • Säädä diopteria diopterin säätimellä (sivu 27). Etsimessä ei näy kuvaa. • [FINDER/LCD-asetus]-asetuksena on [Manuaalinen]. Paina FINDER/ LCD-painiketta (sivu 37). Suljin ei vapaudu. • Käytät muistikorttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä kytkin on LOCK-asennossa. Aseta kytkin tallennusasentoon. 179