Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Asetusten muuttaminen

Asetusten muuttaminen GPS-asetus (vain SLT-A55V) Jos kamera on hakenut paikkatiedot sisäisellä GPS-toiminnolla, tiedot kirjataan kyseisessä paikassa taltioitaviin kuviin ja videoihin. Mukana toimitetun ”PMB”-ohjelmiston avulla voit tuoda paikkatietoja sisältävät kuvat tietokoneeseen ja katsoa niitä kuvauspaikan näyttävää karttaa käyttäen. ”PMB Help” sisältää lisätietoja. MENU-painike t t [Käytössä] 136 1 t [GPS-asetus] t [GPS käyt. / ei käyt.] Ilmaisin muuttuu GPS-signaalin vahvuuden mukaan. GPS-ilmaisimet GPS-vastaanoton tila Ei ilmaisinta [GPS käyt. / ei käyt.]-asetus on [Ei käytössä]. Kamera ei voi kirjata paikkatietoja. Käytä kameraa avoimella alueella. Paikkatietoja lasketaan. Odota, että paikkatiedot ovat kirjattavissa. Edelliset haetut paikkatiedot kirjataan. Jos haluat kirjata oikeat paikkatiedot, käytä kameraa avoimella alueella. Nykyiset paikkatiedot ovat kirjattavissa. GPS-toiminnossa on ongelma. Kytke kamera pois ja takaisin päälle. GPS-signaalin vastaanottaminen • Asianmukainen paikannus ei ole mahdollista sisätiloissa tai korkeiden rakennusten lähellä. Käytä kameraa ulkona avoimella alueella ja käynnistä kamera uudelleen. • Paikkatietojen haku voi kestää useita kymmeniä sekunteja tai jopa useita minuutteja. Voit nopeuttaa paikannusta käyttämällä GPS-aputietoja. Huomautuksia • Heti kameran käynnistämisen jälkeen voi kestää joitakin kymmeniä sekunteja tai useita minuutteja, ennen kuin paikkatiedot saadaan hankittua. Jos tietojen hankkiminen ei onnistu, aiemmin laskettuja paikkatietoja käytetään nykyisessä sijainnissa. Jos olet muualla kuin paikassa, jossa aiemmin sammutit kameran, paikkatiedoissa voi olla merkittäviä virheitä. Jos haluat, että tiedot tallennetaan oikein, odota, kunnes kamera vastaanottaa radiosignaaleja GPS-satelliiteista. • Sammuta kamera lentokoneessa nousujen ja laskujen ajaksi, kuten lennon kuulutuksissa ohjeistetaan. • Noudata paikka- ja tilannekohtaisia sääntöjä GPS-toimintoja käyttäessäsi. • Tarkkoja tietoja GPS-toiminnosta on sivulla 194.

GPS-paikkatietojen hakemisen nopeuttaminen (GPSaputiedot) GPS-paikkatietojen hakemista voi nopeuttaa hyödyntämällä GPSaputietoja. Jos kamera liitetään tietokoneeseen, johon on asennettu mukana toimitettu ”PMB”-ohjelmisto, GPS-aputiedot voidaan päivittää automaattisesti. GPS-aputietojen tilan tarkistaminen 1 t [GPS-asetus] t [Käytä GPS- MENU-painike t aputietoja] GPS-aputietojen poistaminen 1 t [GPS-asetus] t [Poista GPS- MENU-painike t aputiedot] Huomautuksia • Tietokone tarvitaan Internet-yhteyden muodostamiseen, kun tietoja päivitetään. • Jos aputietojen voimassaoloaika on vanhentunut, paikkatietojen kirjattavuutta ei voi nopeuttaa. Aputiedot on suositeltavaa päivittää säännöllisesti. Aputiedot vanhenevat noin 30 päivässä. • Jos [Pvm/aika-asetus]-asetuksia ei ole määritetty tai määritetty aika on merkittävästi väärässä, GPS-paikkatietojen hakemista ei voi nopeuttaa. • Aputietopalvelu voi syystä tai toisesta olla suljettu. GPS-aputietojen päivittäminen asettamalla tietokoneeseen muistikortti Käynnistä [GPS Support Tool] kohdasta (PMB Launcher), valitse tietokoneen muistikorttiasema ja päivitä GPS-aputiedot. Aseta päivitetty muistikortti kameraan. Asetusten muuttaminen 137