Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

4 Säädä tarkennus

4 Säädä tarkennus painamalla suljinpainike puoliväliin asti. 5 Pidä suljinpainiketta painettuna kuvauksen ajan. Aukko pysyy auki niin kauan kuin suljinpainiketta painetaan. Kuvausmenetelmät • Käytä jalustaa. • Aseta tarkennus äärettömyyteen manuaalisessa tarkennustilassa, kun haluat ottaa kuvia ilotulituksista ja vastaavista. Jos objektiivin äärettömyysasetus ei ole tiedossa, tarkenna kuva ensin samalla alueella räjähtäviin ilotulitteisiin ja ota sitten kuvat. • Käytä langatonta kaukosäädintä (myydään erikseen) (sivu 118). Kun painat langatonta kaukosäätimen SHUTTER-painiketta, BULB-kuvaus otetaan käyttöön. Kun painat painiketta uudelleen, BULB-kuvaus lopetetaan. Langattoman kaukosäätimen SHUTTER-painiketta ei tarvitse pitää painettuna. • Jos käytät kaukolaukaisinta, jossa on suljinpainikkeen lukitustoiminto (myydään erikseen), voit jättää sulkimen auki kaukolaukaisimella avulla. Huomautuksia • Poista SteadyShot-toiminto käytöstä, kun käytät jalustaa (sivu 55). • Mitä pidempi valotusaika, sitä enemmän kuvakohinaa ilmenee. • Kohinan vähennys (Pitkän valotuksen KV) tapahtuu kuvauksen jälkeen ja siihen kuluu yhtä kauan aikaa kuin silloin, kun suljin oli auki. Vähennyksen aikana ei voi kuvata. • Kun hymysuljin tai automaattinen HDR-toiminto on otettu käyttöön, valotusajaksi ei voi asettaa arvoa [BULB]. • Jos hymysuljinta tai automaattista HDR-toimintoa käytetään, kun valotusajaksi on asetettu arvo [BULB], valotusajaksi asetetaan tilapäisesti 30 sekuntia. • Kun kameran lämpötila on laskenut, on suositeltavaa aloittaa BULB-kuvaus. Tämä ehkäisee kuvien laadun heikkenemistä. 78

Videoiden tallentaminen 1 Aloita tallennus painamalla MOVIE-painiketta. • Videoiden tallennus voidaan aloittaa missä vain valotustilassa. • Sulkimen nopeutta ja aukkoa säädetään automaattisesti. • Kamera jatkaa tarkennuksen säätämistä, kun se on automaattisessa tarkennustilassa. MOVIE-painike 2 Lopeta tallennus painamalla MOVIE-painiketta uudelleen. Kuvausmenetelmät Kuvaaminen • Seuraavia valokuvien kuvaamisen aikana määritettyjä asetuksia käytetään sellaisenaan ilman muutoksia. – Valkotasapaino – Luova asetus – Valotuskorjaus –AF-alue – Mittaustapa • Valotuskorjausta saatetaan käyttää videoiden tallennuksen aikana. • Aloita tallennus tarkennuksen säätämisen jälkeen. • Kun [AF-alue]-asetus on [Paikallinen], voit vaihtaa AF-alueen kuvaamisen aikana. • Jos haluat säätää taustan sumentaa, aseta tilan säädin asentoon ”A” ja määritä kamera manuaaliseen tarkennustilaan. Voit säätää aukkoa käyttämällä säätöpyörää ennen kuvan ottamista. Huomautuksia • Videoiden kulma on kapeampi kuin valokuvien. Kun olet painanut MOVIEpainiketta, kamera näyttää todellisen tallennettavan alueen (vain SLT-A33). • Kasvontunnistustoimintoa ei voi käyttää. • Kun [Näytä tallennustiedot] -asetus on [Etsin], nestekidenäyttö vaihtuu tallennustietojen näyttöön, kun videon tallennus aloitetaan. 79