Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Finlandais

3D-kuvaus Huomautuksia

3D-kuvaus Huomautuksia tallennuksesta • [3D Panoraama]-kuvaustila ei sovi seuraaviin kuvaustilanteisiin: – Liikkuvat kohteet. – Kohteet ovat liian lähellä kameraa. – Kohteessa on toistuva kuvio (kuten tiiliseinä) tai vähäinen kontrasti (kuten taivas, hiekkaranta ja nurmikko). • [3D Panoraama]-tallennus voi katketa seuraavissa tilanteissa: – Kameraa kallistetaan tai käännetään liian nopeasti tai hitaasti. – Kamera heiluu liikaa. • Jos et käännä tai kallista kameraa koko kohteen ohi määrätyssä ajassa, valmiissa kuvassa näkyy musta alue. Liikuta tällöin kameraa nopeammin täydellisen panoraamakuvan tallentamiseksi. • Koska tätä kuvaustapaa käytettäessä yhdistetään useita kuvia, kuvien liitoskohdat eivät tallennu sulavasti. • Heikoissa valaistusolosuhteissa kuvat saattavat sumentua. • Kuvat eivät ehkä tallennu oikein, jos valaistus on välkkyvä (esimerkiksi loistevalot). • Kuvaus ei onnistu, jos 3Dpanoraaman kuvauskulman ja AE/ AF-lukitukselle määritetyn tarkennuksen ja valotuksen kuvauskulman kirkkaus, värit ja tarkennus poikkeavat toisistaan merkittävästi. Muuta tällöin lukituskulmaa ja kuvaa uudelleen. • Kuvaus on mahdollista vain vaakasuunnassa. • 3D-kuvien kuvausohjeet ovat sivulla 66. Huomautus 3D-kuvien toistamisesta Kun toistat 3D-kuvia kameran nestekidenäytöllä tai televisiossa, joka ei ole 3D-yhteensopiva, kuvat toistetaan ilman 3D-tehosteita. Huomautus 3Dkuvatiedostoista • 3D-kuva luodaan yhdistämällä JPEG-tiedosto ja MPO-tiedosto. Jos poistat jommankumman tiedoston tietokoneelta, 3D-kuvaa ei ehkä voida toistaa oikein. • 3D-kuvien katseluohjeet ovat sivuilla 124 ja 133. 196

Hakemisto Hakemisto Numerot 3D....................................... 66, 196 A Adobe RGB.............................. 109 AEL-painike............................. 149 AE-lukko.................................... 98 AF-alue ...................................... 87 AF-valaisin................................. 96 Ajan aut. GPS-korj................... 138 Akku..................................... 16, 18 Akun lataaminen ........................ 16 Alueen asetus ............................. 27 Alusta....................................... 144 Aukko................................... 68, 70 Aukkoprioriteetti........................ 70 Aukon arvo ................................ 70 Auringonlasku............................ 61 AUTO+ ...................................... 59 Automaatt. katselu ................... 153 Automaattinen HDR ................ 106 Automaattinen tarkennus ........... 83 Automaattisalama ...................... 94 Automaattitarkennus.................. 86 AVCHD ................................... 193 B ”BRAVIA” Sync...................... 134 BULB-kuvaus ............................ 77 D D-alueen optim......................... 105 Digitaalinen tasoanturi pois päältä...................................... 38 Diopterin säätö ........................... 27 DPOF-asetus ............................ 171 E Esikatselu ................................... 72 Etsin ................................... 37, 153 EV-asteikko.................. 76, 99, 117 Eye-Fi....................................... 145 Eye-Start-AF .............................. 37 F Fn-painike .................................. 44 G GPS käyt. / ei käyt....................136 GPS-aputiedot .......................... 137 H Haarukka .................................. 116 Hakemistonäyttö ......................123 Hallintapainike........................... 44 HDMI-OHJAUS ......................134 Hidas täsmäys ............................ 94 Histogrammi............................. 100 Hymysuljin................................. 92 Hämärässä ilman jalustaa........... 61 Hakemisto 197

 • Page 1 and 2:

  Digitaalinen kamera vaihdettavalla

 • Page 3 and 4:

  Euroopassa oleville asiakkaille Kä

 • Page 5 and 6:

  Kameran käyttöön liittyviä huom

 • Page 7 and 8:

  Sisällysluettelo Kameran valmistel

 • Page 9 and 10:

  Kirkkauden korjauksen käyttäminen

 • Page 11 and 12:

  Kameran valmisteleminen Mukana tull

 • Page 13 and 14:

  Takapuoli A Mikrofoni** B Automaatt

 • Page 15 and 16:

  Sivut/pohja A REMOTE-liitin • Kun

 • Page 17 and 18:

  Huomautuksia • Latausaika vaihtel

 • Page 19 and 20:

  Käytettävissä olevat muistikorti

 • Page 21 and 22:

  Akun tehokas käyttö • Akun teho

 • Page 23 and 24:

  Huomautuksia ”Memory Stick” -ko

 • Page 25 and 26:

  Objektiivin irrottaminen 1 Paina ob

 • Page 27 and 28:

  5 Aseta muut kohteet toistamalla va

 • Page 29 and 30:

  Silmäsuppilon irrottaminen Kun lii

 • Page 31 and 32:

  SLT-A33 (Yksiköt: Kuvat) Kapasitee

 • Page 33 and 34:

  Puhdistaminen Kameran puhdistaminen

 • Page 35 and 36:

  4 Valitse [Syötä] painikkeella v

 • Page 37 and 38:

  Ennen käyttöä Näyttöilmaisimet

 • Page 39 and 40:

  Tallennustietojen näyttö (Etsin)

 • Page 41 and 42:

  Näyttö Selitys GPS:n kolmiolasken

 • Page 43 and 44:

  Näyttö Selitys AF-alue (87) AWB 7

 • Page 45 and 46:

  Toiminnon valitseminen Fn (Toiminto

 • Page 47 and 48:

  Painikkeella MENU valittavat toimin

 • Page 49 and 50:

  Räätälöintivalikko Eye-Start-AF

 • Page 51 and 52:

  Muistikorttityökalu-valikko Alusta

 • Page 53 and 54:

  Kuvaaminen Nestekidenäytön kulman

 • Page 55 and 56:

  Tekijä 3 Tue kyynärpäitäsi kevy

 • Page 57 and 58:

  Kuvaaminen automaattiasetuksella Ku

 • Page 59 and 60:

  Kuvaaminen asetuksilla, joita kamer

 • Page 61 and 62:

  Kuvaaminen kohteelle sopivalla aset

 • Page 63 and 64:

  (Yökuvaus) (Hämärässä ilman ja

 • Page 65 and 66:

  6 Kallista tai käännä kamera kuv

 • Page 67 and 68:

  Kuvaaminen yhtäjaksoisesti suurell

 • Page 69 and 70:

  Ohjelmoitava automaattikuvaus Täm

 • Page 71 and 72:

  2 Valitse aukkoarvo (F-luku) säät

 • Page 73 and 74:

  Liikkuvan kohteen kuvaaminen eri ta

 • Page 75 and 76:

  Kuvaaminen manuaalisesti säädetyl

 • Page 77 and 78:

  Jälkien kuvaaminen pitkällä valo

 • Page 79 and 80:

  Videoiden tallentaminen 1 Aloita ta

 • Page 81 and 82:

  MENU-painike t 1 t [Video: Äänen

 • Page 83 and 84:

  Kuvaustoiminnon käyttäminen Tarke

 • Page 85 and 86:

  Tarkan etäisyyden mittaaminen koht

 • Page 87 and 88:

  Tarkennusalueen valitseminen (AF-al

 • Page 89 and 90:

  Tarkennuksen tarkistaminen kuvaa su

 • Page 91 and 92:

  Kasvojen tunnistaminen Kasvontunnis

 • Page 93 and 94:

  Hymyntunnistuksen herkkyys Voit mä

 • Page 95 and 96:

  (Salama pois päältä) Ei syty, va

 • Page 97 and 98:

  Langaton salamakuvaus Langattomalla

 • Page 99 and 100:

  3 Lukitse valotus painamalla AELpai

 • Page 101 and 102:

  MENU-painike t 2 t [Histogrammi] t

 • Page 103 and 104:

  Huomautuksia • Kun kohteen ja ulk

 • Page 105 and 106:

  Kuvan kirkkauden ja kontrastin korj

 • Page 107 and 108:

  • Et voit aloittaa seuraavan kuva

 • Page 109 and 110:

  Asetuksia (Kontrasti), (Värikyllä

 • Page 111 and 112:

  AWB (Autom.WB) (Päivänvalo) (Varj

 • Page 113 and 114:

  Huomautus • Ilmoitus ”Räätäl

 • Page 115 and 116:

  Sarjana kuvattavien kuvien enimmäi

 • Page 117 and 118:

  EV-asteikko haarukkakuvauksessa Val

 • Page 119 and 120:

  Katselutoiminnon käyttäminen Kuvi

 • Page 121 and 122:

  Valitsee toistettavien videoiden p

 • Page 123 and 124:

  Kuvaluettelonäyttöön vaihtaminen

 • Page 125 and 126:

  Tallennettujen kuvien tietojen tark

 • Page 127 and 128:

  Histogramminäyttö A Näyttö Seli

 • Page 129 and 130:

  Kuvien suojaaminen (suojaa) Voit su

 • Page 131 and 132:

  4 Paina MENU-painiketta. 5 Valitse

 • Page 133 and 134:

  • Älä kytke laitteen lähtölii

 • Page 135 and 136:

  Kameran käyttö ulkomailla Kun kat

 • Page 137 and 138:

  GPS-paikkatietojen hakemisen nopeut

 • Page 139 and 140:

  Kuvan koon ja laadun asettaminen Ku

 • Page 141 and 142:

  Kuva: Kuvasuhde MENU-painike t halu

 • Page 143 and 144:

  Muistikorttitallennustavan asettami

 • Page 145 and 146: Kuvatietokannan palauttaminen Kun v
 • Page 147 and 148: Kuvakohinan vähennysasetuksen muut
 • Page 149 and 150: Painikkeiden toiminnon muuttaminen
 • Page 151 and 152: Huomautus • Oikea mittaus ei ole
 • Page 153 and 154: Kuvauksen jälkeen näytettävän k
 • Page 155 and 156: Oletusasetusten palauttaminen Voit
 • Page 157 and 158: Vaihtoehdot Määritä tulostus - P
 • Page 159 and 160: Suositeltava tietokoneympäristö (
 • Page 161 and 162: ohjelmiston, asennus ei ole tarpeen
 • Page 163 and 164: Huomautuksia • ”PMB” ei ole y
 • Page 165 and 166: Tiedoston nimi Kansio Tiedostotyypp
 • Page 167 and 168: Videolevyn luominen Voit luoda kame
 • Page 169 and 170: 2 Valitse [Create AVCHD Format Disc
 • Page 171 and 172: Kuvien tulostaminen DPOF:n määrit
 • Page 173 and 174: Muut Tekniset tiedot Kamera [Järje
 • Page 175 and 176: HDMI HDMI-tyyppinen C- miniliitin M
 • Page 177 and 178: • PowerPC on IBM Corporationin re
 • Page 179 and 180: Virta katkeaa yllättäen. • Jos
 • Page 181 and 182: Salaman uudelleen latautumiseen kul
 • Page 183 and 184: • Kamera ei ehkä pysty vastaanot
 • Page 185 and 186: Tulostus Kuvia ei voi tulostaa. •
 • Page 187 and 188: Varoitusilmoitukset Jos jokin seura
 • Page 189 and 190: Kuvatietokantatiedoston virhe. Käy
 • Page 191 and 192: tapauksessa uudelleen ennen kameran
 • Page 193 and 194: AVCHD-muoto AVCHD-muoto on digitaal
 • Page 195: tietoihin määritetty karttapaikka
 • Page 199 and 200: Olkahihna..........................
 • Page 201 and 202: Huomautuksia lisenssistä Kameran m