Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Polonais

1 2 24 PL Czas

1 2 24 PL Czas nagrywania/liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć (str. 57) [Wybór nośnika] (str. 21) Pozostały czas nagrywania, dostępna pojemność [Informacja o nośniku] (str. 52) Robienie zdjęć Otworzyć ekran LCD i wybrać kolejno [MODE] (zdjęcie). Tryby (film)/ (zdjęcie) można również przełączać naciskając przycisk MODE. Nacisnąć lekko przycisk PHOTO, aby ustawić ostrość, po czym nacisnąć go do oporu. W przypadku prawidłowo ustawionej ostrości na ekranie LCD pojawi się wskaźnik blokady AE/AF. [Lampa błyskowa] (str. 51) Zmiana rozmiaru obrazu: [ Rozm. obrazu] (str. 51) Wyświetlenie informacji na ekranie LCD Informacje na ekranie LCD pojawiają się po upływie kilku sekund bezczynności od momentu włączenia kamery lub zmiany trybu filmowania na tryb fotografowania albo na odwrót. Aby wyświetlić informacje na temat ikon funkcji przydatnych przy nagrywaniu, wystarczy dotknąć ekranu LCD w dowolnym miejscu za wyjątkiem przycisków. Wyświetlenie informacji na ekranie LCD przez cały czas: [Ustaw. wyświetlania] (str. 51)

Wskaźniki na ekranie podczas nagrywania Opisano tutaj zarówno ikony trybów filmowania jak i fotografowania. Szczegóły można znaleźć na stronie podanej w ( ). Przycisk zoomu (W: szeroki kąt/T: teleobiektyw), przycisk START/STOP (w trybie filmowania), przycisk PHOTO (w trybie fotografowania) Przycisk MENU (49) Stan wykryty przez tryb Inteligentna automatyka (31) Stan nagrywania ([OCZEK.]/[NAGRYWANIE]) Blokada AE/AF (automatyczna ekspozycja/automatyczna ostrość) (24) Stan triangulacji GPS* (33) Śledzenie ostrością Zoom, poziom naładowania akumulatora Licznik (godzina: minuta: sekunda), rejestrowanie zdjęcia, nośnik zapisu/odtwarzania/ edycji (72) Orientacyjny pozostały czas nagrywania, jakość nagrywanego obrazu, szybkość klatek, tryb nagrywania (HD/STD), rozmiar filmu (MP4) (30) Orientacyjna liczba możliwych do nagrania zdjęć, format (16:9 lub 4:3), rozmiar zdjęcia (L/M/S) Przycisk anulowania śledzenia ostrością Przycisk [MODE] (Tryb fotografowania) (24) Przycisk Inteligentna automatyka (31) Tryb audio (51), Wyśw. poz. dźw. (51) Przycisk Podgląd obrazów (27) Mój przycisk (istnieje możliwość przypisania ulubionych funkcji ikonom wyświetlanym w tym obszarze) (51) * Modele z funkcją GPS 25 PLNagrywanie/Odtwarzanie