Views
7 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Polonais

Seznamy nabídek Režim

Seznamy nabídek Režim snímání Kamera/Mikrofon 46 CZ Film............................................... Nahrávání videoklipů. Fotografie................................... Pořizování fotografií. Plynul. pom. NAHR................. Záznam plynulých zpomalených videoklipů. Golfový záběr............................ Rozdělení dvou sekund rychlého pohybu do snímků, které jsou poté nahrány jako videoklip a fotografie. Uchování objektu v bílém rámečku ve středu obrazovky při nahrávání. Ruční Nastavení Vyvážení bílé................... Úprava vyvážení barev podle nahrávaného prostředí. Bod. Měření/Ostření..... Současná úprava jasu a ostření pro vybraný objekt. Bodové měření............... Úprava jasu obrazů podle objektu, kterého se dotknete na obrazovce. Bodové ostření............... Úprava zaostření na objekt, kterého se dotknete na obrazovce. Expozice............................ Úprava jasu videoklipů a fotografií. Vyberete-li možnost [Ručně], upravte jas (expozici) pomocí tlačítka / . Ostření............................... Ruční nastavení zaostření. Pokud vyberete nastavení [Ručně], klepněte na k úpravě zaostření na blízký objekt a k zaostření na vzdálený objekt. CLONA............................... Zaostření objektu s rozostřeným pozadím nebo zaostření celého obrazu. Čas závěrky...................... Nastavení času závěrky. Pokud fotografujete pohyblivý objekt s vyšší rychlostí závěrky, jeví se na snímku jako zmrazený. Při nižší rychlosti závěrky se objekt jeví jako v pohybu. Omezení AGC.................. Nastavení maximální úrovně AGC (Auto Gain Control). Kor. autom. expozice.... Úprava expozice. Je-li objekt bílý nebo nachází-li se v jasném protisvětle, stiskněte ; je-li objekt tmavý nebo nachází-li se v tlumeném světle, stiskněte . Posun vyvážení bílé...... Úprava vyvážení bílé. Low Lux............................. Pořizování obrazů jasných barev za slabého osvětlení. Nast. Fotoaparátu Volba scény...................... Výběr vhodného nastavení nahrávání podle typu scény, například noční záběr nebo pláž. Kinotón...................... Nastavení barev videoklipu tak, aby připomínal atmosféru filmové kamery. Prolínačka................. Zatmívání a roztmívání scén. Samospoušť............. Nastavení samospouště, když je videokamera v režimu fotografování. Tele makro........................ Zaostření na objekt s rozmazaným pozadím. SteadyShot............... Nastavení funkce SteadyShot při nahrávání videoklipů. SteadyShot............... Nastavení funkce SteadyShot při pořizování fotografií. Digitální zoom................ Nastavení maximální úrovně digitálního zoomu. Předsádka......................... Nastavení typu nasazené předsádky (prodává se zvlášť). Automat. protisvětlo.... Automatická úprava expozice pro objekty v protisvětle. Nastavení voliče............. Přiřazení funkce voliči MANUAL.

Obličej Detekce obličejů............ Automatické zjišťování tváří. Snímání úsměvu............ Automatické pořízení snímku, kdykoliv je zjištěn úsměv. Citl. Detekce úsměvu.... Nastavení citlivosti detekce úsměvu pro použití funkce Snímání úsměvu. Blesk Blesk................................... Nastavení způsobu aktivace blesku při pořizování fotografií. Úroveň blesku................. Nastavení intenzity blesku. Redukce červ. očí........... Prevence jevu červených očí při snímání s bleskem. Mikrofon Přiblížení hlasu............... Zjištění tváří osob a detailní nahrání jejich hlasu. Zoom vest. mikrof.......... Záznam videoklipů s živým zvukem přizpůsobeným aktuální poloze zoomu. Auto. red. zv. větru........ Rozpoznání podmínek nahrávání a omezení zvuku větru. Režim zvuku.................... Nastavení formátu nahrávaného zvuku (5,1kan. prostorový/2kan. stereofonní). Úroveň nahr. zvuku....... Nastavení úrovně nahrávání zvuku. Asistence Snímání Moje Tlačítko................... Přiřazení funkcí uživatelským tlačítkům. Zvětšené Ostření............ Zvětšení obrazu, který se nachází ve středu obrazovky, přibližně 2,0krát. Ř. Mřížky............................ Zobrazení mřížky k ověření, zda je objekt orientován vodorovně nebo svisle. Nastavení displeje......... Nastavení doby, po kterou se na obrazovce LCD zobrazují ikony a indikátory. Zebra.................................. Zobrazení vzorku zebry jako vodítka pro úpravu jasu. Vyznačení......................... Zobrazení obrazu na obrazovce se zvýrazněnými obrysy. Jas světla........................... Nastavení intenzity videosvětla. Zobr. úrov. zvuku........... Zobrazení ukazatele úrovně zvuku na obrazovce LCD při nahrávání. Kvalita obr./Velikost NAHRÁV. režim................. Nastavení režimu k nahrávání videoklipů. Snímk. Frekvence............ Nastavení snímkové frekvence nahrávání videoklipů. Nast. / / ......... Nastavení kvality obrazu pro nahrávání videoklipů. Široký režim....................... Nastavení poměru stran obrazu při nahrávání videoklipů ve standardním rozlišení (STD). x.v.Color.............................. Nahrávání s širším barevným rozsahem. Tuto položku nastavte, pokud ke sledování používáte televizor kompatibilní s technologií x.v.Color. Velik. snímku..................... Nastavení velikosti fotografie. Nastavení videokamery Funkce přehrávání Prohlížení události.................. Zahájení přehrávání snímků z obrazovky Prohlížení událostí. Prohlížení mapy* 1 .................... Zahájení přehrávání snímků z obrazovky Prohlížení mapy. Průřez videoklipu.................... Zahájení přehrávání scén Přehrávání průřezu nebo Přehrávání scénářů uložených ve standardním rozlišení (STD). Scénář................................... Zahájení přehrávání scénářů, které byly uloženy pomocí funkce Přehrávání průřezu. 47 CZ