Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Polonais

Nie można

Nie można zagwarantować poprawnego działania ze wszystkimi urządzeniami spełniającymi wymagania operacyjne. Szczegółowe informacje na temat dostępnych zewnętrznych urządzeń pamięciowych można znaleźć w witrynie wsparcia technicznego Sony w danym kraju lub regionie. Poniżej podano liczbę ujęć, jakie można zapisać na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym. Nawet jeśli na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym jest wolne miejsce, nie można tam zapisać ujęć w liczbie przekraczającej poniższe wartości. Filmy w wysokiej rozdzielczości obrazu (HD): Maks. 3 999 Filmy w standardowej rozdzielczości obrazu (STD): Maks. 9 999 Filmy MP4 i zdjęcia: Maks. 40 000 (zarówno filmów MP4 jak i zdjęć) Jeżeli kamera nie rozpoznaje zewnętrznego urządzenia pamięciowego, należy spróbować wykonać poniższe czynności: Ponownie podłączyć przejściówkę USB do kamery. Jeżeli zewnętrzne urządzenie pamięciowe zaopatrzone jest w przewód zasilający, należy podłączyć go do gniazda elektrycznego. Liczba ujęć może być mniejsza w zależności od rodzaju rejestrowanych obrazów. Nie można kopiować obrazów z zewnętrznego urządzenia pamięciowego do pamięci wewnętrznej kamery. 48 PL

Dostosowywanie ustawień kamery Korzystanie z menu W kamerze dostępnych jest 6 kategorii menu, z których każda zawiera różnorodne opcje. Tryb fotografowania Aparat/Mikrofon Jakość/rozm.obrazu Funkcja Odtwarzania Edycja/Kopiuj Konfiguracja 1 Wybrać . Uwagi Wybór kończy konfigurowanie ustawień menu lub powoduje powrót do poprzedniego ekranu menu. Szybkie odnajdywanie opcji menu Menu [Aparat/Mikrofon] i [Konfiguracja] zawierają podkategorie. Wystarczy wybrać ikonę podkategorii, a na ekranie LCD zostanie wyświetlona lista menu w wybranej podkategorii. Ikony podkategorii 2 3 Wybrać kategorię. Wybrać odpowiednią opcję menu. Gdy nie można wybrać jakiejś opcji menu Wyszarzone opcje menu lub ustawienia są niedostępne. Przy próbie wyboru wyszarzonej opcji menu w kamerze wyświetlana jest informacja o przyczynie, która uniemożliwia jej wybór, lub instrukcje, w jakiej sytuacji daną opcję menu można ustawić. Dostosowywanie ustawień kamery Przewijanie opcji menu w górę lub w dół 49 PL