Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Pokazatelji i poruke

Pokazatelji i poruke upozorenja Prikaz samodijagnosticiranja Ako se pojavi šifra koja počinje slovom abecede, funkcija samodijagnosticiranja fotoaparata radi. Zadnje dvije znamenke (označene s ss) razlikovat će se ovisno o stanju fotoaparata. Ako ne možete riješiti problem ni nakon što nekoliko puta pokušate sa sljedećim popravnim radnjama, fotoaparat možda treba popravak. Kontaktirajte svojeg Sony trgovca ili ovlašteni Sony servis. C:32:ss •Postoje problemi s hardverom fotoaparata. Isključite i ponovo uključite fotoaparat. C:13:ss •Fotoaparat ne može čitati ni pisati podatke na memorijsku karticu. Pokušajte isključiti fotoaparat i ponovo ga uključiti ili nekoliko puta izvadite i ponovo umetnite memorijsku karticu. •Došlo je do greške u formatiranju interne memorije ili je umetnuta neformatirana memorijska kartica. Formatirajte internu memoriju ili memorijsku karticu (stranica 98). •Umetnuta memorijska kartica ne može se koristiti s fotoaparatom ili su podaci oštećeni. Umetnite novu memorijsku karticu. E:61:ss E:62:ss E:91:ss •Došlo je do greške na fotoaparatu. Inicijalizirajte fotoaparat (stranica 90) i ponovo ga uključite. Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kazalo E:94:ss •Dogodio se kvar koji ne možete servisirati. Kontaktirajte vašeg Sony trgovca ili ovlašteni Sony servis. Dajte im peteroznamenkasti kod, koji počinje od »E«. Poruke Ako se pojave sljedeće poruke, slijedite upute. •Razina baterije je niska. Odmah napunite bateriju. Ovisno o uvjetima korištenja ili vrsti baterije, pokazatelj može treperiti čak i ako je preostalo baterije za još 5 do 10 minuta. Koristi se samo s kompatibilnom baterijom •Umetnuta baterija nije baterija NP-BN1 (isporučeno). Pogreška sustava •Isključite i ponovo uključite fotoaparat. 126 HR

Aparat se pregrijava Pustite da se ohladi •Temperatura fotoaparata je porasla. Fotoaparat se može automatski isključiti ili možda nećete moći snimati filmove. Ostavite fotoaparat na hladnom mjestu dok se temperatura ne spusti. Pogreška u internoj memoriji •Isključite i ponovo uključite fotoaparat. Ponovno umetnite memorij. karticu •Umetnuta memorijska kartica ne može se koristiti s fotoaparatom (stranica 3). • Priključni dio memorijske kartice je prljav. •Memorijska kartica je oštećena. Pogrešna vrsta memorijske kartice •Umetnuta memorijska kartica ne može se koristiti s fotoaparatom (stranica 3). Ta memorijska kartica možda neće snimati ili reproducirati •Umetnuta memorijska kartica ne može se koristiti s fotoaparatom (stranica 3). Pogreška pri formatiranju interne memorije Pogreška pri formatiranju memorijske kartice •Ponovo formatirajte medij (stranica 98). Memorijska kartica je zaključana • Koristite memorijsku karticu s prekidačem za zaštitu od pisanja i prekidač je podešen na položaj LOCK (zaključano). Postavite prekidač na položaj za snimanje. Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kazalo Memorijska kartica samo za čitanje •Fotoaparat ne može snimati niti brisati slike s ove memorijske kartice. Nema slika •U internu memoriju nisu snimljene slike koje se mogu reproducirati. • U mapu na memorijskoj kartici nisu snimljene slike koje se mogu reproducirati. Nema fotografija •Odabrana mapa ili datum ne sadrži datoteku koja se može reproducirati u dijaprojekciji. Pronađena je datoteka koja nije prepoznata •Pokušali ste izbrisati mapu koja sadrži datoteku koja se ne može reproducirati na ovom fotoaparatu. Izbrišite datoteku na računalu i onda izbrišite mapu. 127 HR