Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Način mjerenja svjetla

Način mjerenja svjetla Odabire način mjerenja svjetla koji određuje koji dio objekta treba izmjeriti da bi se odredila ekspozicija. 1 MENU t (Način mjerenja svjetla) t željeni način rada (Višestruko) (Središnje) (Spot) Dijeli u više regija i mjeri svaku od njih. Fotoaparat određuje uravnoteženu ekspoziciju (Mjerenje svjetla Multi Pattern). Mjeri središte slike i određuje ekspoziciju na temelju osvijetljenosti objekta koji se tu nalazi (Mjerenje osvijetljenosti središta slike). Mjeri samo dio objekta (Spot mjerenje). Ova je funkcija korisna kada objekt ima pozadinsko osvjetljenje ili postoji jaki kontrast između objekta i pozadine. Nišan za spot mjerenje Postavlja se na objekt Napomene • U načinu snimanja filma, [Spot] se ne može odabrati. • Ako način mjerenja svjetla ne postavite na [Višestruko], funkcija prepoznavanja lica ne može se koristiti. • Način mjerenja svjetla fiksiran je na [Višestruko] u sljedećim situacijama: – U inteligentnom autom. podeš. – U načinu jednostavnog snimanja – Kada je aktivirana funkcija snimanja osmjeha – Kada je samookidač postavljen na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.] Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kazalo 60 HR

Prepoznavanje scena U načinu inteligentnog automatskog podešavanja fotoaparat automatski otkriva uvjete snimanja, i zatim snima. Kada se prepozna kretanje, ISO osjetljivost se povećava prema kretanju kako bi se smanjilo zamućenje objekta (Prepoznavanje kretanja). 1 MENU t (Prepoznavanje scena) t željeni način rada (Autom.) (Napredno) Primjer slike gdje je aktiviran (Protusvjetlo). Ikona i vodič prepoznavanja scene Fotoaparat prepoznaje sljedeće vrste scena. Kada fotoaparat odredi optimalnu scenu, prikazuje odgovarajuću ikonu i vodič. (Sumrak), (Portret u sumrak), (Sumrak pomoću stativa), (Protusvjetlo), (Portret na protusvjetlu), (Krajolik), (Makrosnimanje), (Portret) Kada fotoaparat prepozna scenu, prebacuje se na optimalne postavke i snima sliku. Kada fotoaparat prepozna scenu, prebacuje se na optimalne postavke. Ako fotoaparat prepozna (Sumrak), (Portret u sumrak), (Sumrak pomoću stativa), (Protusvjetlo) ili (Portret na protusvjetlu), automatski mijenja postavke i snima drugu sliku. • Kada snimate dvije slike uzastopno, pozelenjet će oznaka + na ikoni . • Kada se snimaju dva kadra, te se dvije slike prikazuju jedna pored druge odmah nakon snimanja. • Kada je prikazana ikona [Smanjenje zatvaranj. očiju], automatski se snimaju dvije slike, te se automatski odabire slika na kojoj su oči otvorene. Za detalje o funkciji Smanjenja zatvaranja očiju, pogledajte »Što je funkcija Smanjenja zatvaranja očiju?«. Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kazalo Napomene • Prepoznavanje scena ne funkcionira pri korištenju digitalnog zuma. • Način prepoznavanja scena fiksiran je na [Autom.] u sljedećim situacijama: – Kada je odabran način brzog snimanja – Kada je aktivirana funkcija snimanja osmjeha – Kada je samookidač postavljen na [Snim. 1 osob. samookidač.] i [Snim. 2 osob. samookidač.] • Raspoložive postavke bljeskalice su [Autom.] i [Isključeno]. • (Sumrak pomoću stativa) scene ponekad nije moguće prepoznati u okruženju gdje se vibracije prenose na fotoaparat, iako je pričvršćen na stativ. • Kada se scena prepozna kao (Sumrak pomoću stativa), ponekad dođe do spore ekspozicije. Fotoaparat držite mirno dok snimate. • Ove scene možda neće biti prepoznate ovisno o situaciji. Nastavlja se r 61 HR