Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Burstgroep weergeven U

Burstgroep weergeven U kunt selecteren of de burst-beelden in groepen weer te geven of alle beelden tijdens weergave af te beelden. 1 Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie. 2 t (Weergavefunctie) t (Datumweergave) 3 t (Burstgroep weergeven) t gewenste functie Inhoud Zoeken op bediening (Alleen hoofdbld. weergeven) (Alles weergeven) Hiermee kunt u de burst-beelden groeperen en vervolgens alleen de hoofdbeelden weergeven. • Als gezichtsherkenning wordt gebruikt in de burst-functie, beslist de camera wat het optimale beeld is en geeft dit weer als het hoofdbeeld. Als gezichtsherkenning niet wordt gebruikt, wordt het eerste beeld van de burst-groep weergegeven als het hoofdbeeld. Hiermee worden alle burst-beelden tegelijkertijd weergegeven. Zoeken in MENU/ Instellingen zBurst-beelden weergeven Als [Burstgroep weergeven] is ingesteld op [Alleen hoofdbld. weergeven], wordt alleen het hoofdbeeld van de burst-groep weergegeven. Wanneer de camera het hoofdbeeld weergeeft, kunt u de beelden weergeven op de volgende manieren. Index Bedieningsmethode Werking Raak aan De burst-beelden worden weergegeven als een film door de camera naar links of rechts te kantelen. Raak aan De burst-beelden worden weergegeven in de indexweergavefunctie. Het scherm verandert tussen de enkelbeeldweergave en de miniatuurbeeldweergave iedere keer dat het scherm wordt aangeraakt. 104 NL

Beveiligen U kunt opgenomen beelden beveiligen tegen per ongeluk wissen. Het merkteken wordt afgebeeld op geregistreerde beelden. 1 Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie. 2 t (Beveiligen) t gewenste functie (Dit beeld) (Meerdere beelden) (Alle op deze datum instellen) (Alle in deze map selecteren) (Alle AVCHDbest. inst.) (Alle op deze datum verwijd.) (Alle in deze map verwijdern.) (Alle AVCHDbest. verw.) Hiermee kunt u het huidig weergegeven beeld in de enkelbeeldweergavefunctie beveiligen. Hiermee kunt u meerdere beelden selecteren om te beveiligen. Na stap 2, doet u het volgende. 1Selecteer een beeld dat u wilt beveiligen, en raak het aan. Herhaal de bovenstaande stappen tot u geen beelden meer wilt beveiligen. Raak een beeld met een markering nogmaals aan om de markering op te heffen. 2Raak [OK] t [OK] aan. Hiermee kunt u alle beelden in het datumbereik of in de map, of alle bewegende beelden in het AVCHD-formaat beveiligen. Raak [OK] aan na stap 2. Hiermee kunt u alle beelden in het datumbereik of in de map, of alle bewegende beelden in het AVCHD-formaat ontgrendelen. Raak [OK] aan na stap 2. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index Opmerkingen • Bij gebruik van het interne geheugen, wordt een mapweergave gebruikt waarbij stilstaande en bewegende beelden in dezelfde map worden afgebeeld. • Als [Burstgroep weergeven] is ingesteld op [Alleen hoofdbld. weergeven], wordt alleen het hoofdbeeld van de burst-groep beveiligd. Als u alle beelden wilt beveiligen, stelt u eerst [Burstgroep weergeven] in op [Alles weergeven], en schakelt u daarna de beveiliging in. 105 NL