Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

zHet gezicht met

zHet gezicht met voorrang registreren (geselecteerdgezichtgeheugen) Normaal gesproken selecteert de camera automatisch het gezicht waarop wordt scherpgesteld aan de hand van de [Gezichtsherkenning]-instelling, maar u kunt ook zelf een gezicht selecteren en registreren dat voorrang moet krijgen. 1Raak een gezicht aan dat u wilt registreren als het gezicht met voorrang tijdens de gezichtsherkenning. Het geselecteerde gezicht wordt geregistreerd als het gezicht met voorrang en het kader verandert in een oranje kader ( ). 2Iedere keer wanneer u een ander gezicht aanraakt, wordt dat gezicht geregistreerd als het gezicht met voorrang. 3Raak aan om het registreren van gezichten uit te schakelen. • Iedere keer wanneer u een ander gezicht aanraakt, wordt dat gezicht geregistreerd als het gezicht met voorrang. • Wanneer u de accu uit de camera haalt of de camera enkele dagen uitgeschakeld laat liggen, gaat de registratie van gezichten verloren. • Als scherpstellen-volgen wordt ingeschakeld, gaat de registratie van gezichten verloren. • Als het geregistreerde gezicht zich buiten het LCD-scherm beweegt, keert de camera terug naar de instelling geselecteerd door [Gezichtsherkenning]. Wanneer het geregistreerde gezicht weer binnen het LCD-scherm terugkeert, stelt de camera scherp op het geregistreerde gezicht. • Het kan onmogelijk zijn het geregistreerde gezicht juist te herkennen afhankelijk van de helderheid van de omgeving, de haardracht van het onderwerp, enz. • Wanneer de lach-sluiterfunctie wordt gebruikt terwijl een gezichtsherkenningskader is geregistreerd, wordt de lach-herkenning alleen uitgevoerd voor het geregistreerde gezicht. • In de eenvoudig-functie of wanneer [Zelfontsp.] is ingesteld op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen], kan het gezicht dat voorrang moet krijgen niet worden geregistreerd. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index 86 NL

Dichte-ogenvermindering Wanneer de scènekeuzefunctie is ingesteld op (Zachte huid) of (Soft Snap) terwijl een opname wordt gemaakt, neemt de camera automatisch twee beelden achter elkaar op. De camera zal automatisch het beeld selecteren, weergeven en opnemen waarop de ogen van het onderwerp niet knipperen. 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen. 2 (Opn.functie) t (Scènekeuze) t (Zachte huid) of (Soft Snap) 3 t (Dichte-ogenvermindering) t gewenste functie (Autom.) (Uit) Als de gezichtsherkenningsfunctie is ingeschakeld, werkt de dichteogenverminderingsfunctie zodat beelden worden opgenomen waarop het onderwerp de ogen open heeft. De dichte-ogenverminderingsfunctie wordt niet gebruikt. Opmerkingen • De dichte-ogenverminderingsfunctie werkt niet in de volgende situaties: – Tijdens het gebruik van de flitser – Tijdens opnemen in de Burst-functie – Wanneer de gezichtsherkenningsfunctie niet werkt – Wanneer de lach-sluiterfunctie is ingeschakeld • Soms werkt de dichte-ogenverminderingsfunctie niet, afhankelijk van de situatie. • Wanneer de dichte-ogenverminderingsfunctie is ingesteld op [Autom.], maar alleen beelden zijn opgenomen waarop het onderwerp de ogen dicht heeft, wordt de mededeling "Dichte ogen gedetecteerd" afgebeeld op het LCD-scherm. Maak zo nodig de opname opnieuw. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index 87 NL