Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Index Cijfers

Index Cijfers 3D-functies ..........................................................................48 3D-opname ..........................................................................50 3D-panoram door beweging ........................................50 3D-weergave.....................................................................102 A A/V OUT (STEREO)-aansluiting ...........................148 Aanraakscherm ..................................................................21 Aansluiten Computer ....................................................................158 Televisie ......................................................................148 Aantal beelden in index ...............................................111 Aantal stilstaande beelden ..........................................188 Accu .....................................................................................183 Acculader ...........................................................................184 Achtergr. onscherp makn..............................................35 AF-bereikzoekerframe ...................................................79 Afdrukken..................................................................106, 165 Afdrukmarkering ............................................................165 AF-verlicht. .......................................................................114 Anti-bewegingswaas .......................................................36 Autom. Oriëntatie...........................................................117 Autom. Programma .........................................................34 AVCHD-formaat ............................................................186 B Beeldformaat ......................................................................67 Beeldindex...........................................................................91 Behuizing ...........................................................................130 Belichting.............................................................................72 Belichtingsgegevens......................................................110 Bestandsnummer.............................................................145 Besturingssysteem..........................................................154 Beveiligen..........................................................................105 Bew.-beeldformaat.........................................................113 Bew.-beeldtoets .................................................................59 Bewegen meerdere hoeken...........................................50 Bewegende beeldn Opnemen .......................................................................33 Weergeven....................................................................47 Bijwerken...........................................................................101 Breedzoom...........................................................................43 Burst-beelden bekijken ..................................................45 Burstgroep weergeven..................................................104 Burstinstellingen ...............................................................70 C COMPONENT ................................................................129 Computer............................................................................154 Aanbevolen omgeving ..........................................154 Beelden importeren ........................................158, 159 Macintosh-computer ..............................................154 Windows-computer ................................................154 CTRL.VOOR HDMI ....................................................128 Custom ..................................................................................23 D Datum/tijd instellen .......................................................147 De map Aanmaken...................................................................141 Selecteren....................................................................112 Wijzigen ......................................................................142 Wissen..........................................................................143 Demonstratiefunctie ......................................................125 Diavoorstelling ..................................................................92 Dichte-ogenalarm ...........................................................120 Dichte-ogenvermindering .............................................87 Digitale zoom ...................................................................116 Downl. muz.......................................................................133 DPOF ...................................................................................106 E Een disc maken................................................................162 Eenvoudig-functie Opnemen .......................................................................55 Weergeven....................................................................89 EV ...........................................................................................72 Eye-Fi ..................................................................................137 F Flitser ...............................................................................60, 61 Format. muz......................................................................134 Formatteren .......................................................................140 Foutcodes en meldingen..............................................175 Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index 190 NL

G Gebruik van de camera in het buitenland.............180 Geheugen voor geselecteerd gezicht........................86 Geheugenkaart .............................................................3, 181 Gezichtsherkenning .........................................................85 Gids scèneherken............................................................118 H HD(1080i)..........................................................................129 HDMI-resolutie ...............................................................127 Hoge gevoeligheid ...........................................................36 Huisdieren............................................................................37 I Initialiseren........................................................................126 Instellingen..........................................................................15 Intelligente opnamerichter..........................................185 Intelligente panorama door beweging .....................31 Intern geheugen .................................................................24 ISO..........................................................................................73 K Kalender ...............................................................................90 Kalibratie............................................................................139 Kleur van infomatie.......................................................124 Kleuren..................................................................................99 Klokinstellingen..............................................................147 Kopiëren .............................................................................144 Korte sluitertijd..................................................................37 Kwaliteit ...............................................................................67 L Lach-sluiter .........................................................................57 Landschap ............................................................................36 Language Setting ............................................................123 LCD-helderheid...............................................................122 Lgz synchro.........................................................................60 Lichtmeetfunctie ...............................................................81 Lichtmeting met meerdere patronen ........................81 Lichtmeting met nadruk op het midden..................81 LUN-instellingen............................................................132 M Macintosh-computer .....................................................154 Macro.....................................................................................71 Map kiezen ........................................................................112 Mass Storage ....................................................................131 MENU-scherm.............................................................12, 14 Midden-AF..........................................................................79 MTP......................................................................................131 Multi-AF...............................................................................79 Multifunctionele aansluiting......................................151 Music Transfer.................................................................155 N Namen van de onderdelen ............................................17 O Onderw.iPanor. door beweging..................................39 Onderwater..........................................................................37 Onscherp-effect .................................................................66 Onscherpte repareren ....................................................101 Opn.functie..........................................................................27 Opn.map wissen ..............................................................143 Opnamemap maken.......................................................141 Opnamemap wijz............................................................142 Opnamerichting.................................................................65 Opnemen 3D-beelden ...................................................................50 Bewegende beelden..................................................33 Stilstaande beelden ...................................................28 Optische zoom ...........................................................40, 116 P Panorama..............................................................................31 Panoramisch-beeldformaat...........................................67 Pieptoon ..............................................................................121 Pixel........................................................................................69 PMB .....................................................................................155 PMB Portable ...................................................................160 Precisie-digitale-zoom..................................................116 Problemen oplossen.......................................................166 PTP .......................................................................................131 Punt lichtmeting ................................................................81 Punt-AF.................................................................................79 R Rode-ogen-correctie ......................................................101 Rode-ogenvermind. .......................................................119 Roteren ................................................................................107 Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index 191 NL

 • Page 1 and 2:

  Zoeken op bediening Zoeken in MENU/

 • Page 3 and 4:

  Opmerkingen over het gebruik van de

 • Page 5 and 6:

  Inhoud Opmerkingen over het gebruik

 • Page 7 and 8:

  Televisie Computer Een beeld bekijk

 • Page 9 and 10:

  Zoeken op bediening De instellingen

 • Page 11 and 12:

  Beelden bewerken Kleuren ·····

 • Page 13 and 14:

  Opn.functie Menuonderdelen Witbalan

 • Page 15 and 16:

  Instellingen U kunt de instellingen

 • Page 17 and 18:

  Namen van de onderdelen Camera A On

 • Page 19 and 20:

  Lijst met pictogrammen die op het s

 • Page 21 and 22:

  Het aanraakscherm gebruiken U kunt

 • Page 23 and 24:

  De MENU-onderdelen aanpassen Tijden

 • Page 25 and 26:

  Het scherm aanraken om scherp te st

 • Page 27 and 28:

  Opn.functie U kunt de opnamefunctie

 • Page 29 and 30:

  Superieur autom. instellen De camer

 • Page 31 and 32:

  Intelligente panorama door beweging

 • Page 33 and 34:

  Bewegende beeldn Hiermee kunt u bew

 • Page 35 and 36:

  Achtergr. onscherp makn. De camera

 • Page 37 and 38:

  (Voedsel) (Huisdieren) Hiermee kunt

 • Page 39 and 40:

  Onderw.iPanor. door beweging Wannee

 • Page 41 and 42:

  Stilstaande beelden weergeven 1 Dru

 • Page 43 and 44:

  Breedzoom In de enkelbeeldweergavef

 • Page 45 and 46:

  Burst-beelden bekijken U kunt burst

 • Page 47 and 48:

  Bewegende beelden weergeven 1 Druk

 • Page 49 and 50:

  zBestandsnaam van een 3D-beeld Een

 • Page 51 and 52:

  • 3D-opname kan worden geannuleer

 • Page 53 and 54:

  Een beeld bekijken op een 3Dtelevis

 • Page 55 and 56:

  Eenvoudig-functie Hiermee kunt u st

 • Page 57 and 58:

  Lach-sluiter Wanneer de camera een

 • Page 59 and 60:

  Bew.-beeldtoets U kunt snel beginne

 • Page 61 and 62:

  Flitser In de eenvoudig-functie kun

 • Page 63 and 64:

  Zoeken in MENU/ Instellingen zTips

 • Page 65 and 66:

  Opnamerichting U kunt de richting i

 • Page 67 and 68:

  Beeldformaat/Panoramischbeeldformaa

 • Page 69 and 70:

  Formaat voor het opnemen van bewege

 • Page 71 and 72:

  Macro Gebruik deze instelling om pr

 • Page 73 and 74:

  ISO Hiermee kunt u de lichtgevoelig

 • Page 75 and 76:

  Witbalans Hiermee kunt u de kleurti

 • Page 77 and 78:

  Zoeken in MENU/ Instellingen zEffec

 • Page 79 and 80:

  Scherpstellen Met deze instelling k

 • Page 81 and 82:

  Lichtmeetfunctie Met deze instellin

 • Page 83 and 84:

  Opmerkingen • De scèneherkenning

 • Page 85 and 86:

  Gezichtsherkenning Met deze instell

 • Page 87 and 88:

  Dichte-ogenvermindering Wanneer de

 • Page 89 and 90:

  Eenvoudig-functie Als u in de eenvo

 • Page 91 and 92:

  Beeldindex U kunt meerdere beelden

 • Page 93 and 94:

  Diavoorstelling met muziek 1 Raak (

 • Page 95 and 96:

  Wissen U kunt ongewenste beelden se

 • Page 97 and 98:

  Verzenden via TransferJet TransferJ

 • Page 99 and 100:

  Kleuren U kunt tekenen of stempelen

 • Page 101 and 102:

  Bijwerken U kunt een opgenomen beel

 • Page 103 and 104:

  Weergavefunctie U kunt de schermind

 • Page 105 and 106:

  Beveiligen U kunt opgenomen beelden

 • Page 107 and 108:

  Roteren Hiermee kunt u een stilstaa

 • Page 109 and 110:

  Scherminstellingen U kunt instellen

 • Page 111 and 112:

  Aantal beelden in index U kunt het

 • Page 113 and 114:

  Bew.-beeldformaat U kunt de opnamem

 • Page 115 and 116:

  Zoeken in MENU/ Instellingen Strami

 • Page 117 and 118:

  Autom. Oriëntatie Wanneer de camer

 • Page 119 and 120:

  Rode-ogenvermind. De flitser gaat t

 • Page 121 and 122:

  Pieptoon U kunt de instellingen van

 • Page 123 and 124:

  Zoeken in MENU/ Instellingen Langua

 • Page 125 and 126:

  Demonstratiefunctie U kunt instelle

 • Page 127 and 128:

  HDMI-resolutie U kunt de resolutie

 • Page 129 and 130:

  COMPONENT U kunt het type videosign

 • Page 131 and 132:

  USB-aansluiting U kunt de functie i

 • Page 133 and 134:

  Downl. muz. U kunt het softwareprog

 • Page 135 and 136:

  Stroombesparing U kunt de tijdsduur

 • Page 137 and 138:

  Eye-Fi U kunt instellen of de uploa

 • Page 139 and 140: Kalibratie Met deze instelling kunt
 • Page 141 and 142: Opnamemap maken U kunt een map op d
 • Page 143 and 144: Opn.map wissen U kunt de map op de
 • Page 145 and 146: Bestandsnummer U kunt de methode se
 • Page 147 and 148: Datum/tijd instellen U kunt de datu
 • Page 149 and 150: Een beeld bekijken op een highdefin
 • Page 151 and 152: Beelden bekijken door de camera met
 • Page 153 and 154: Menu Breedzoom Roteren Weergavefunc
 • Page 155 and 156: Het softwareprogramma gebruiken "PM
 • Page 157 and 158: Zoeken in MENU/ Instellingen zInlei
 • Page 159 and 160: Beelden importeren in een computer
 • Page 161 and 162: "PMB Portable" starten (Macintosh)
 • Page 163 and 164: zEigenschappen van ieder type disc
 • Page 165 and 166: Stilstaande beelden afdrukken U kun
 • Page 167 and 168: De resterende-acculadingindicator i
 • Page 169 and 170: Wazige, witte, ronde vlekken versch
 • Page 171 and 172: Het beeld wordt niet weergegeven op
 • Page 173 and 174: Afdrukken Beelden kunnen niet worde
 • Page 175 and 176: Foutcodes en meldingen Zelfdiagnose
 • Page 177 and 178: Er zijn geen stilstaande beelden
 • Page 179 and 180: Fout van beelddatabasebestand Kan n
 • Page 181 and 182: Geheugenkaart De typen geheugenkaar
 • Page 183 and 184: Accu Opladen van de accu • Aanbev
 • Page 185 and 186: Zoeken op bediening Zoeken in MENU/
 • Page 187 and 188: Zoeken in MENU/ Instellingen Transf
 • Page 189: Voorzorgsmaatregelen Bewaar/gebruik
 • Page 193: Informatie over de licentie De soft