Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Opmerkingen over de accu

Opmerkingen over de accu • Laad de accu (bijgeleverd) op voordat u de camera voor het eerst gebruikt. • U kunt de accu opladen ook als deze niet volledig leeg is. Bovendien, zelfs als de accu niet volledig is opgeladen, kunt u de gedeeltelijke lading van de accu gebruiken. • Als u de accu gedurende een lange tijd niet denkt te gaan gebruiken, verbruikt u de resterende acculading, haalt u de accu uit de camera, en bewaart u de accu op een koele, droge plaats. Dit dient om de functies van de accu te behouden. • Voor verdere informatie over bruikbare accu’s, zie pagina 183. Carl Zeiss-lens De camera is uitgerust met een lens van Carl Zeiss die in staat is scherpe beelden met een uitstekend contrast te reproduceren. De lens van de camera is geproduceerd onder een kwaliteitsborgingssysteem dat is gecertificeerd door Carl Zeiss in overeenstemming met de kwaliteitsnormen van Carl Zeiss in Duitsland. • In een koude omgeving kunnen de beelden op het LCD-scherm nasporen vertonen. Dit is geen defect. • Wees voorzichtig dat u niet tegen de lens stoot en er geen kracht op uitoefent. Condensvorming • Als de camera rechtstreeks vanuit een koude naar een warme omgeving wordt overgebracht, kan vocht condenseren binnenin of op de buitenkant van de camera. Deze vochtcondensatie kan een storing in de camera veroorzaken. • Als vocht condenseert, schakelt u de camera uit en wacht u ongeveer een uur om het vocht te laten verdampen. Als u probeert om opnamen te maken terwijl er nog vocht in de lens aanwezig is, zullen de opgenomen beelden niet helder zijn. De beelden in dit handboek De beelden die in dit handboek gebruikt worden als voorbeeld, zijn gereproduceerde beelden die niet daadwerkelijk met de camera zijn opgenomen. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Opmerkingen over het LCD-scherm en de lens • Het LCD-scherm is vervaardigd met behulp van uiterste precisietechnologie zodat meer dan 99,99% van de beeldpunten effectief werkt. Echter, enkele kleine zwarte en/of heldere punten (wit, rood, blauw of groen) kunnen zichtbaar zijn op het LCD-scherm. Deze punten zijn een normaal gevolg van het productieproces en hebben géén invloed op de opnamen. Zwarte, witte, rode, blauwe of groene puntjes • Als water of een ander vloeistof op het LCDscherm spettert waardoor het nat wordt, veegt u het scherm onmiddellijk af met een zachte doek. Als vloeistof op het oppervlak van het LCDscherm blijft zitten, kan de kwaliteit ervan achteruitgaan en een storing worden veroorzaakt. • Als het LCD-scherm of de lens langdurig wordt blootgesteld aan direct zonlicht, kan dit tot defecten leiden. Wees voorzichtig wanneer u de camera bij een venster of buiten neerzet. • Druk niet op het LCD-scherm. Het scherm kan dan verkleuren, waardoor een storing wordt veroorzaakt. Opmerking over het weergeven van bewegende beelden op andere apparaten Deze camera gebruikt MPEG-4 AVC/H.264 High Profile voor het opnemen in het AVCHD-formaat. Bewegende beelden die met deze camera in het AVCHD-formaat zijn opgenomen, kunnen niet worden weergegeven op de volgende apparaten. – Andere apparaten die compatibel zijn met het AVCHD-formaat en die High Profile niet ondersteunen – Apparaten die incompatibel zijn met het AVCHD-formaat Deze camera gebruikt ook MPEG-4 AVC/ H.264 Main Profile voor het opnemen in het MP4-formaat. Om deze reden kunnen bewegende beelden die met deze camera zijn opgenomen in het MP4-formaat niet worden weergegeven op apparaten die MPEG-4 AVC/H.264 niet ondersteunen. 4 NL Index

Inhoud Opmerkingen over het gebruik van de camera Gebruik van dit handboek ····································· 2 Opmerkingen over het gebruik van de camera ····· 3 Zoeken op bediening············································· 9 Zoeken in MENU/Instellingen······························ 12 Namen van de onderdelen·································· 17 Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld················································ 19 Het aanraakscherm gebruiken ···························· 21 De MENU-onderdelen aanpassen ······················ 23 Het interne geheugen gebruiken························· 24 Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Opnemen Het scherm aanraken om scherp te stellen········· 25 De stilstaand/bewegend-beeldtoets gebruiken ··· 26 Opn.functie·························································· 27 Slim automatisch instellen··································· 28 Superieur autom. instellen ·································· 29 Intelligente panorama door beweging ················· 31 Bewegende beeldn ············································· 33 Autom. Programma ············································· 34 Achtergr. onscherp makn. ··································· 35 Scènekeuze ························································ 36 Onderw.iPanor. door beweging··························· 39 Zoom ··································································· 40 Index 5 NL

 • Page 1 and 2: Zoeken op bediening Zoeken in MENU/
 • Page 3: Opmerkingen over het gebruik van de
 • Page 7 and 8: Televisie Computer Een beeld bekijk
 • Page 9 and 10: Zoeken op bediening De instellingen
 • Page 11 and 12: Beelden bewerken Kleuren ·····
 • Page 13 and 14: Opn.functie Menuonderdelen Witbalan
 • Page 15 and 16: Instellingen U kunt de instellingen
 • Page 17 and 18: Namen van de onderdelen Camera A On
 • Page 19 and 20: Lijst met pictogrammen die op het s
 • Page 21 and 22: Het aanraakscherm gebruiken U kunt
 • Page 23 and 24: De MENU-onderdelen aanpassen Tijden
 • Page 25 and 26: Het scherm aanraken om scherp te st
 • Page 27 and 28: Opn.functie U kunt de opnamefunctie
 • Page 29 and 30: Superieur autom. instellen De camer
 • Page 31 and 32: Intelligente panorama door beweging
 • Page 33 and 34: Bewegende beeldn Hiermee kunt u bew
 • Page 35 and 36: Achtergr. onscherp makn. De camera
 • Page 37 and 38: (Voedsel) (Huisdieren) Hiermee kunt
 • Page 39 and 40: Onderw.iPanor. door beweging Wannee
 • Page 41 and 42: Stilstaande beelden weergeven 1 Dru
 • Page 43 and 44: Breedzoom In de enkelbeeldweergavef
 • Page 45 and 46: Burst-beelden bekijken U kunt burst
 • Page 47 and 48: Bewegende beelden weergeven 1 Druk
 • Page 49 and 50: zBestandsnaam van een 3D-beeld Een
 • Page 51 and 52: • 3D-opname kan worden geannuleer
 • Page 53 and 54: Een beeld bekijken op een 3Dtelevis
 • Page 55 and 56:

  Eenvoudig-functie Hiermee kunt u st

 • Page 57 and 58:

  Lach-sluiter Wanneer de camera een

 • Page 59 and 60:

  Bew.-beeldtoets U kunt snel beginne

 • Page 61 and 62:

  Flitser In de eenvoudig-functie kun

 • Page 63 and 64:

  Zoeken in MENU/ Instellingen zTips

 • Page 65 and 66:

  Opnamerichting U kunt de richting i

 • Page 67 and 68:

  Beeldformaat/Panoramischbeeldformaa

 • Page 69 and 70:

  Formaat voor het opnemen van bewege

 • Page 71 and 72:

  Macro Gebruik deze instelling om pr

 • Page 73 and 74:

  ISO Hiermee kunt u de lichtgevoelig

 • Page 75 and 76:

  Witbalans Hiermee kunt u de kleurti

 • Page 77 and 78:

  Zoeken in MENU/ Instellingen zEffec

 • Page 79 and 80:

  Scherpstellen Met deze instelling k

 • Page 81 and 82:

  Lichtmeetfunctie Met deze instellin

 • Page 83 and 84:

  Opmerkingen • De scèneherkenning

 • Page 85 and 86:

  Gezichtsherkenning Met deze instell

 • Page 87 and 88:

  Dichte-ogenvermindering Wanneer de

 • Page 89 and 90:

  Eenvoudig-functie Als u in de eenvo

 • Page 91 and 92:

  Beeldindex U kunt meerdere beelden

 • Page 93 and 94:

  Diavoorstelling met muziek 1 Raak (

 • Page 95 and 96:

  Wissen U kunt ongewenste beelden se

 • Page 97 and 98:

  Verzenden via TransferJet TransferJ

 • Page 99 and 100:

  Kleuren U kunt tekenen of stempelen

 • Page 101 and 102:

  Bijwerken U kunt een opgenomen beel

 • Page 103 and 104:

  Weergavefunctie U kunt de schermind

 • Page 105 and 106:

  Beveiligen U kunt opgenomen beelden

 • Page 107 and 108:

  Roteren Hiermee kunt u een stilstaa

 • Page 109 and 110:

  Scherminstellingen U kunt instellen

 • Page 111 and 112:

  Aantal beelden in index U kunt het

 • Page 113 and 114:

  Bew.-beeldformaat U kunt de opnamem

 • Page 115 and 116:

  Zoeken in MENU/ Instellingen Strami

 • Page 117 and 118:

  Autom. Oriëntatie Wanneer de camer

 • Page 119 and 120:

  Rode-ogenvermind. De flitser gaat t

 • Page 121 and 122:

  Pieptoon U kunt de instellingen van

 • Page 123 and 124:

  Zoeken in MENU/ Instellingen Langua

 • Page 125 and 126:

  Demonstratiefunctie U kunt instelle

 • Page 127 and 128:

  HDMI-resolutie U kunt de resolutie

 • Page 129 and 130:

  COMPONENT U kunt het type videosign

 • Page 131 and 132:

  USB-aansluiting U kunt de functie i

 • Page 133 and 134:

  Downl. muz. U kunt het softwareprog

 • Page 135 and 136:

  Stroombesparing U kunt de tijdsduur

 • Page 137 and 138:

  Eye-Fi U kunt instellen of de uploa

 • Page 139 and 140:

  Kalibratie Met deze instelling kunt

 • Page 141 and 142:

  Opnamemap maken U kunt een map op d

 • Page 143 and 144:

  Opn.map wissen U kunt de map op de

 • Page 145 and 146:

  Bestandsnummer U kunt de methode se

 • Page 147 and 148:

  Datum/tijd instellen U kunt de datu

 • Page 149 and 150:

  Een beeld bekijken op een highdefin

 • Page 151 and 152:

  Beelden bekijken door de camera met

 • Page 153 and 154:

  Menu Breedzoom Roteren Weergavefunc

 • Page 155 and 156:

  Het softwareprogramma gebruiken "PM

 • Page 157 and 158:

  Zoeken in MENU/ Instellingen zInlei

 • Page 159 and 160:

  Beelden importeren in een computer

 • Page 161 and 162:

  "PMB Portable" starten (Macintosh)

 • Page 163 and 164:

  zEigenschappen van ieder type disc

 • Page 165 and 166:

  Stilstaande beelden afdrukken U kun

 • Page 167 and 168:

  De resterende-acculadingindicator i

 • Page 169 and 170:

  Wazige, witte, ronde vlekken versch

 • Page 171 and 172:

  Het beeld wordt niet weergegeven op

 • Page 173 and 174:

  Afdrukken Beelden kunnen niet worde

 • Page 175 and 176:

  Foutcodes en meldingen Zelfdiagnose

 • Page 177 and 178:

  Er zijn geen stilstaande beelden

 • Page 179 and 180:

  Fout van beelddatabasebestand Kan n

 • Page 181 and 182:

  Geheugenkaart De typen geheugenkaar

 • Page 183 and 184:

  Accu Opladen van de accu • Aanbev

 • Page 185 and 186:

  Zoeken op bediening Zoeken in MENU/

 • Page 187 and 188:

  Zoeken in MENU/ Instellingen Transf

 • Page 189 and 190:

  Voorzorgsmaatregelen Bewaar/gebruik

 • Page 191 and 192:

  G Gebruik van de camera in het buit

 • Page 193:

  Informatie over de licentie De soft