Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

De camera bedienen door

De camera bedienen door over het LCD-scherm te vegen Werking Het MENUscherm weergeven/ sluiten De bedieningstoetsen afbeelden/ verbergen Bedieningsmethode Raak de linkerkant van het LCD-scherm aan en veeg naar rechts om het MENU-scherm af te beelden. Veeg van rechts naar links om het MENU-scherm te verbergen. Raak de linkerkant van het LCD-scherm aan en veeg naar links om de bedieningstoetsen te verbergen. Veeg van links naar rechts om de bedieningstoetsen af te beelden. Inhoud Zoeken op bediening Het volgende/ vorige beeld weergeven Veeg tijdens weergave naar rechts of links over het LCD-scherm. Om het beeld continu te veranderen, veegt u naar rechts of links en blijft u die kant aanraken. Zoeken in MENU/ Instellingen Het indexweergavescherm afbeelden Veeg omhoog over het LCD-scherm. Index De volgende/ vorige pagina weergeven in de indexweergavefunctie Veeg omlaag of omhoog over het LCDscherm. 22 NL

De MENU-onderdelen aanpassen Tijdens het opnemen/weergeven worden de vier MENU-onderdelen afgebeeld onder op het LCD-scherm. U kunt deze vier toetsen aanpassen met de gewenste MENU-onderdelen en op de gewenste positie op het LCD-scherm, zodat u veelgebruikte toetsen snel kunt vinden. U kunt deze toetsen aanpassen en de instellingen opslaan tijdens het opnemen voor iedere opnamefunctie, en tijdens het weergeven voor het interne geheugen en de geheugenkaart. 1 Raak aan om het MENU-scherm af te beelden. Inhoud Zoeken op bediening 2 (Custom) t [OK] 3 Selecteer een MENU-pictogram en sleep het naar de gewenste positie aan de linkerkant van het LCD-scherm. Het pictogram MENU in het aanpassingsgebied wordt omgeruild. 4 Raak aan om te annuleren. Aanpassingsgebied Zoeken in MENU/ Instellingen Index Opmerking • U kunt het pictogram MENU niet aanpassen in de Eenvoudig-functie. zHet menu naar wens aanpassen U kunt niet alleen de MENU-pictogrammen omruilen met het menuscherm, maar u kunt ook de MENU-pictogrammen omruilen binnen het aanpassingsgebied, en u kunt het aantal MENU-pictogrammen verkleinen. MENU-pictogrammen binnen het aanpassingsgebied omruilen Terwijl u een MENU-pictogram binnen het aanpassingsgebied aanraakt, verplaatst u het naar de gewenste locatie. Het aantal pictogrammen in het aanpassingsgebied verkleinen Terwijl u een MENU-pictogram binnen het aanpassingsgebied aanraakt, verplaatst u het naar het gebied rechts. 23 NL