Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Felsökning >

Felsökning > Användning av datorn n122 N Vad ska jag göra om datorn eller programmen slutar svara? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Om datorn slutar att svara när ett program körs kan du trycka på tangenterna Alt+F4 så stängs programfönstret. Om det inte hjälper att trycka på Alt+F4 kan du klicka på Start och på Stäng av för att stänga av datorn. Om datorn inte stängs av trycker du på Ctrl+Alt+Delete och klickar på knappen Stäng av. Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Stäng av. Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av. ! Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad. Koppla ur nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt tillbaka batteriet, anslut nätadaptern och starta datorn genom att trycka på strömbrytaren. Försök installera om programmet. Kontakta programmets utgivare eller leverantör av teknisk support.

Felsökning > Användning av datorn n123 N Varför försätts datorn inte i vänteläge eller viloläge? Datorn kan bli instabil om driftläget ändras innan datorn helt övergått till vänteläge eller viloläge. Så här återställer du datorn till normalläge 1 Avsluta alla program som är öppna. 2 Klicka på Start, på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om. 3 Om datorn inte startar om trycker du på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om. Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Starta om. 4 Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av. ! Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad. Vad ska jag göra om laddningsindikatorn blinkar snabbt och datorn inte startar? ❑ ❑ Detta kan bero på att batteriet inte är rätt installerat. Du löser problemet genom att stänga av datorn och ta bort batteriet. Sätt sedan tillbaka batteriet i datorn. Mer information finns i Sätta i/ta ut batteriet (sidan 19). Om problemet kvarstår betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta bort batteriet och kontakta VAIO-Link.