Views
6 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Anpassa din VAIO-dator >

Anpassa din VAIO-dator > n 86 N Anpassa din VAIO-dator I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur du ändrar VAIO-datorns huvudinställningar. Bland annat får du lära dig att använda och anpassa utseendet på program och verktyg från Sony. ❑ Ställa in lösenordet (sidan 87) ❑ Använda Intel(R) VT (sidan 94) ❑ Använda VAIO Control Center (sidan 95) ❑ Använda VAIO Power Management (sidan 96)

Anpassa din VAIO-dator > Ställa in lösenordet n 87 N Ställa in lösenordet Om du ställer in ett lösenord kan du skydda datorn mot obehörig åtkomst genom att användaren måste ange lösenordet när datorn sätts på eller återgår till normalläge från vänteläge eller viloläge. ! Glöm inte bort ditt lösenord. Skriv ned lösenordet och förvara det på ett säkert ställe. Typ av lösenord Startlösenord Beskrivning Du kan använda BIOS-funktionerna för att ställa in två typer av lösenord: - Datorlösenord: Gör det möjligt för användare med administratörsbehörighet att ändra alla inställningsalternativen på BIOS-inställningsskärmen samt starta datorn. - Användarlösenord: Låter de vanliga användarna ändra några av BIOS-inställningsalternativen samt starta datorn. För att kunna skapa ett användarlösenord måste du först skapa datorlösenordet. ✍ Du kommer att ombes ange startlösenordet efter att VAIO-logotypen visats. ! Om du glömmer av datorlösenordet måste detta återställas, vilket sker mot en avgift. Kontakta ett auktoriserat Sony-service/supportcenter om du behöver återställa lösenordet. Information om hur du hittar närmaste center eller ombud finns i Läs mer om din VAIO-dator (sidan 5). Du kan återställa användarlösenordet på BIOS-inställningsskärmen genom att ange datorlösenordet. Windows-lösenord Låter användarna logga in på datorn. Skyddar varje användarkonto med ett separat lösenord. ✍ Windows-lösenordet måste anges efter att du har valt ditt användarkonto.