Views
3 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n 78 N Ansluta en TV till en HDMI-inport Du kan ansluta en TV med en HDMI-inport till datorn. Så här ansluter du en TV till datorn ! För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utdataporten måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer ingående anvisningar finns i Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 158). 1 Anslut TV-apparatens nätsladd (1) till ett nätuttag. 2 Anslut ena änden av HDMI-kabeln (2) till datorns HDMI-utdataport (3) och den andra änden till TV:n. 3 Byt ingångskanal på TV-apparaten till den externa ingången. 4 Ställ in TV-konfigurationssystemet. ! Om du använder en drivrutin som inte tillhandahålls av Sony visas ingen bild och inget ljud hörs. Använd alltid drivrutinen från Sony för uppdateringar.

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n 79 N ✍ Se handboken som följde med din TV för ytterligare upplysningar om installation och användning. HDMI-kabeln har både video- och ljudsignaler. Så här ansluter du en digital enhet för utgående ljud mellan datorn och en TV Du kan ansluta en mottagare för högkvalitativ hemmabio, eller andra enheter för surroundljud, mellan datorn och TV:n med en HDMI-anslutning. ! Kontrollera att det finns en HDMI-anslutning mellan TV:n och mottagaren för hemmabio, eller dekodern för surroundljud, innan enheten ansluts till datorn. För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utdataporten måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer ingående anvisningar finns i Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 158). 1 Slå på TV:n och anslut den till HDMI-ingången. 2 Slå på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och anslut den till HDMI-ingången. 3 Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-ingången på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud, och andra änden till HDMI-utdataporten på datorn. ✍ Du kan ställa in skärmupplösningen på den anslutna TV:n med datorn. Se Varför visas inte videon på bildskärmen? (sidan 149) om du vill ha mer information. När HDMI-anslutningen är ansluten kan ljudet bara ställas in via den anslutna ljudenheten. Datorn kan inte justera det utgående ljudet för någon av de anslutna enheterna.