Views
6 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Felsökning > Batteri

Felsökning > Batteri n130 N Batteri Hur vet jag om batteriet är laddat? Laddningsindikatorn visar om batteriet är laddat. Se Ladda batteriet (sidan 22) om du vill ha mer information. När använder datorn ström från elnätet? När datorn är ansluten till ett nätuttag via nätadaptern använder den nätström, även om batteriet sitter i. När bör jag ladda om batteriet? Ladda batteriet i följande fall: ❑ Batteriet är nästan urladdat och både laddningslampan och strömindikatorlampan blinkar. ❑ Du har inte använt batteriet på länge. När bör jag byta ut batteriet? Ett meddelande som uppmanar dig att ersätta batteriet visas när batteriets livslängd håller på att ta slut. Du kan kontrollera batteriladdningskapaciteten med funktionen Battery på VAIO Control Center. Är något fel om det installerade batteriet blir varmt? Nej, det är normalt att batteriet blir varmt när det driver datorn.

Felsökning > Batteri n131 N Kan datorn gå över i viloläge medan den körs på batteriet? Datorn kan övergå i viloläge medan den körs på batteriet, men vissa program och viss kringutrustning hindrar att systemet försätts i viloläge. Om du använder ett program som hindrar att systemet försätts i viloläge, bör du spara dina data ofta så att du inte riskerar att förlora dessa. Information om hur du manuellt kan aktivera viloläget finns i Använda viloläget (sidan 29). Varför kan jag inte ladda mitt batteri så det blir fulladdat? För att förlänga batteriets livslängd är batterivårdsfunktionen aktiverad i VAIO Control Center. Kontrollera inställningarna i VAIO Control Center. Vad ska jag göra om det visas ett meddelande där det står att batteriet är inkompatibelt eller felaktigt installerat och datorn försätts i viloläge? ❑ ❑ Detta kan bero på att batteriet inte är rätt installerat. Du löser problemet genom att stänga av datorn och ta bort batteriet. Sätt sedan tillbaka batteriet i datorn. Mer information finns i Sätta i/ta ut batteriet (sidan 19). Om problemet kvarstår betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta bort batteriet och kontakta VAIO-Link.