Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Anpassa din VAIO-dator >

Anpassa din VAIO-dator > Ställa in lösenordet n 90 N Så här ändrar eller tar du bort startlösenordet (datorlösenord) 1 Starta datorn. 2 Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas. Skärmen för lösenordsinloggning visas. Om skärmen inte visas, starta om datorn och trycker på F2 flera gånger när VAIO-logotypen visas. 3 Ange datorlösenordet och tryck sedan på Enter. 4 Tryck på < eller , och välj Security. Fliken Security visas. Välj Set Machine Password och tryck på Enter. 5 Ange det nuvarande lösenordet en gång och det nya lösenordet två gånger på lösenordsskärmen, och tryck sedan på Enter. Om du vill ta bort lösenordet låter du rutorna Enter New Password och Confirm New Password vara tomma och trycker på Enter. 6 Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter. Vid bekräftelsen trycker du på Enter.

Anpassa din VAIO-dator > Ställa in lösenordet n 91 N Så här ändrar eller tar du bort startlösenordet (användarlösenord) 1 Starta datorn. 2 Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas. Skärmen för lösenordsinloggning visas. Om skärmen inte visas, starta om datorn och trycker på F2 flera gånger när VAIO-logotypen visas. 3 Ange användarlösenordet och tryck sedan på Enter. 4 Tryck på < eller , och välj Security. Fliken Security visas. Välj Set User Password och tryck sedan på Enter. 5 Ange det nuvarande lösenordet en gång och det nya lösenordet två gånger på lösenordsskärmen, och tryck sedan på Enter. Om du vill ta bort lösenordet låter du rutorna Enter New Password och Confirm New Password vara tomma och trycker på Enter. 6 Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter. Vid bekräftelsen trycker du på Enter.