Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Felsökning >

Felsökning > Bluetooth-teknik n140 N Kan jag använda en enhet med Bluetooth-teknik på flygplan? När du använder Bluetooth-teknik överför datorn en radiofrekvens på 2,4 GHz. Känsliga platser, till exempel sjukhus och flygplan, kan ha begränsningar för hur Bluetooth-enheter får användas för att undvika radiostörningar. Kontrollera med personalen om du får använda Bluetooth-funktionen på datorn. Varför går det inte att använda Bluetooth-funktionen när jag loggar in på min dator som standardanvändare? Bluetooth-funktionen kanske inte är tillgänglig för användare med ett standardanvändarkonto på datorn. Logga in på datorn som en användare med administratörsbehörighet. Varför går det inte att använda Bluetooth-enheter när jag byter användare? Om du växlar användare utan att logga ut från systemet fungerar inte Bluetooth-enheterna. Se till att logga ut innan du växlar användare. Om du vill logga ut från systemet klickar du på Start, på pilen bredvid knappen Stäng av och på Logga ut. Varför kan jag inte överföra visitkort med mobiltelefonen? Det finns inget stöd för funktionen för överföring av visitkort.

Felsökning > Bluetooth-teknik n141 N Vad ska jag göra om jag inte hör ljud från hörlurarna eller ljud-/grafikkortet? Kontrollera SCMS-T-inställningarna. Om dina hörlurar eller ditt ljud-/grafikkort inte har stöd för innehållsskyddet SCMS-T måste du ansluta enheten med hjälp av Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Gör så här: 1 Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare. 2 Högerklicka på ikonen för den enhet du vill ansluta med A2DP och välj Control. 3 Klicka på SCMS-T Settings. 4 Avmarkera kryssrutan Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection. Vad ska jag göra om inte Bluetooth-ikonen visas i Aktivitetsfältet? ❑ ❑ Se till att omkopplaren bredvid Bluetooth är ställd på On i fönstret VAIO Smart Network. Så här visar du Bluetooth-ikonen i Aktivitetsfältet: 1 Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare. 2 Högerklicka på Bluetooth-enhetens ikon och klicka på Bluetooth-inställningar. 3 Klicka på fliken Alternativ och markera kryssrutan Visa Bluetooth-ikonen i Meddelandefältet.