Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Felsökning > Nätverk

Felsökning > Nätverk (LAN/Trådlöst LAN) n134 N Nätverk (LAN/Trådlöst LAN) Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Anslutningsförmågan påverkas av avståndet och eventuella hinder. Du kanske måste flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används. Kontrollera att omkopplaren WIRELESS är på och att indikatorlampan WIRELESS på datorn lyser. Kontrollera att strömmen till åtkomstpunkten är på. Om du vill ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN med 5 GHz-bandet ska du se till att markera alternativet för 5 GHz-bandet eller både 2,4 GHz- och 5 GHz-banden under Wireless LAN Settings i fönstret med inställningar för VAIO Smart Network. Kommunikation via trådlöst LAN (standarden IEEE 802.11a) med endast 5 GHz-bandet, som bara finns på vissa modeller, är inaktiverat som standard. Gör så här för att kontrollera inställningarna: 1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 2 Klicka på Visa nätverksstatus och -åtgärder under Nätverk och Internet. 3 Klicka på Anslut till ett nätverk för att bekräfta att din åtkomstpunkt är vald. Kontrollera att krypteringsnyckeln är korrekt.

Felsökning > Nätverk (LAN/Trådlöst LAN) n135 N ❑ Se till att Hög prestanda är valt för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du väljer ett annat alternativ finns det risk för kommunikationsfel. Så här ändrar du inställningarna: 1 Högerklicka på ikonen för energistatus i Aktivitetsfältet och markera Energialternativ. 2 Klicka på Ändra schemainställningar. 3 Klicka på Ändra avancerade inställningar. 4 Välj fliken Avancerade inställningar. 5 Dubbelklicka på Inställningar för trådlöst nätverkskort och Energisparläge. 6 Välj Hög prestanda på den nedrullningsbara menyn, både för Batteridrift och Ansluten.