Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Priključitev

Priključitev televizorja (video povezava) Ta povezava omogoča pošiljanje video signalov v TV. Pri nekaterih priključkih na televizorju je potrebno izbrati način povezave. Hrbtna stran enote ANTENNA COAXIAL 75 EZW-T100 FM COMPONENT VIDEO OUT VIDEO OUT Y PB / CB PR / CR LAN(100) SPEAKER HDMI OUT DC5V DMPORT 700mA MAX SAT/CABLE DIGITAL IN TV DIGITAL IN COAXIAL OPTICAL EXT DC5V 500mA MAX TV AUDIO L R R AUDIO IN AUDIO IN L A. CAL MIC ECM-AC2 A Video kabel (priložen) SPEAKER FRONT R FRONT L SUR R SUR L CENTER SUBWOOFER C Komponentni video kabel (ni priložen) B HDMI kabel (ni priložen) V HDMI IN priključek na televizorju V komponentne video vhode na televizorju V video vhode na televizorju Način 1: Priključitev video kabla (A) Ta povezava pošilja video in avdio signale. Način 2: Priključitev HDMI* kabla (B) in video kabla (A) Če ima vaš televizor priključek HDMI, priključite v TV oba kabla, kabel HDMI in video kabel. Kakovost slike bo boljša, kot če uporabite samo povezavo z video kablom. Če priključite HDMI kabel, morate izbrati vrsto izhodnega signala (stran 31, 80). Za ogled slik iz adapterja DIGITAL MEDIA PORT, morate v TV priključiti video kabel. Video signali iz adapterja DIGITAL MEDIA PORT ne potujejo prek HDMI OUT priključka. * HDMI (High-Definition Multimedia Interface) Način 3: Priključitev komponenentega video kabla (C) in video kabla (A) Če vaš televizor nima priključka HDMI, ima pa komponentne video vhode, za priključitev v TV uporabite komponentni video kabel in video kabel. Kakovost slike bo boljša kot če uporabite samo video kabel. Če priključite komponentni video kable, izberite vrsto izhodnega signala (stran 31, 80). Za ogled slik iz adapterja DIGITAL MEDIA PORT, morate v TV priključiti video kabel. Video signali iz adapterja DIGITAL MEDIA PORT ne potujejo prek priključka COMPONENT VIDEO OUT. 22

Sprememba barvnega sistema (PAL ali NTSC) Pri nekaterih televizorjih je potrebno izbrati barvni sistem med PAL in NTSC. Tovarniška nastavite je PAL. 1 S tipko @/1 vklopite sistem. 3 Hkrati pritisnite in najmanj 5 sekund držite tipki x in VOLUME + na enoti. Vsakič, ko izvedete ta postopek, se barvni sistem preklopi med PAL in NTSC. Če je izbrani barvni sistem NTSC, zasveti napis “NTSC”. 23