Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Funkcija ‘One-Touch

Funkcija ‘One-Touch Play’ (predvajanje z enim pritiskom) (samo za HDMI povezavo) Pritisnite na ONE-TOUCH PLAY. Sistem in priključeni TV se vklopita, izbirnik vhoda na televizorju preklopi na sistem in lahko začnete uživati v vsebini diska. Opombi • Če uporabite HDMI povezavo, se lahko slika na zaslonu prikaže z zakasnitvijo in začetni del predvajane slike se ne prikaže. • Za uporabo te funkcije v [HDMI Settings] nastavite možnost [Control for HDMI] na [On] (stran 85). Razpoložljive možnosti (OPTIONS) 1 Pritisnite na OPTIONS. Prikaže se meni z možnostmi. 2 S puščicama X/x izberite postavko in pritisnite na . Razpoložljivost postavk je odvisna od vrste diska in od stanja sistema. Postavke [Video Settings] [Title List] [Play] [Play from start] [Top Menu] [Menu/Popup Menu] [Stop] [Title Search] [Chapter Search] Podrobnosti Nastavitve za sliko (stran 44). Prikaže se seznam naslovov. Predvaja naslov od mesta, kjer ste pritisnili na x. Predvaja naslov od začetka. Prikaže meni ‘Top Menu’ diska (stran 41). Prikaže meni ‘Pop-up Menu’ diska BD-ROM ali meni DVD-ja (stran 41). Ustavi predvajanje. Poišče naslov in ga začne predvajati od začetka (stran 42). Poišče poglavje in ga začne predvajati od začetka (stran 42). Spreminjanje zornega kota Če so na disku kadri posneti iz različnih smeri oz. kotov (multi-angles), lahko zorni kot spreminjate. Med predvajanjem pritisnite na tipko in izberite želeni zorni kot. Prikaz podnapisov Pri predvajanju diska s posnetimi podnapisi lahko podnapise kadarkoli vključite ali izključite. Pri diskih s podnapisi, posnetimi v večih jezikih, lahko med predvajanjem jezik podnapisa kadarkoli spremenite in ga vključite ali izključite. Med predvajanjem pritisnite na tipko in izberite želeni jezik za podnapise. 40

Nadaljevanje predvajanja v točki, kjer ste disk ustavili (Resume Play- Nadaljevanje predvajanja) Ko predvajanje diska ustavite, si sistem zapomni mesto, kjer ste pritisnili tipko x. Če ne odprete nosilca diska, vam je ta možnost na voljo tudi če s pritiskom na tipko @/1 na daljinskem upravljalniku nastavite sistem v način stanja pripravljenosti. 1 Med predvajanjem diska, s pritiskom na tipko x prekinite predvajanje. 2 S puščicama X/x izberite in pritisnite na N ali . Predvajanje se nadaljuje na mestu, kjer ste v koraku 1 predvajanje prekinili. Opomba • Sistem morda ne bo nadaljeval s predvajanjem točno od istega mesta, kar je odvisno od tega, kje ste disk ustavili. • Podatek o mestu prekinitve se izbriše, če: – odprete nosilec za disk, – predvajate drug naslov, – spremen – spremenite nastavitev na sistemu, – zključite omrežni kabel, – odstranite zunanji pomnilnik (za BD-ROM). • Ta funkcija pri nekaterih diskih ne deluje. Predvajanje od začetka naslova Pritisnite na tipko OPTIONS in izberite [Play from start], nato pritisnite na . Predvajanje se začne od začetka naslova. Uporaba menija diska BD ali DVD Prikaz menija 'Top Menu' BD/DVD je razdeljen v več delov, ki ustvarjajo sliko ali zvok. Ti deli se imenujejo “naslovi”. Ko predvajate BD ali DVD, vsebuje več naslovov, lahko s pomočjo menija ‘Top Menu’ izberete želenega. Izberete lahko tudi postavke kot je jezik za podnapise in jezik za zvok. 1 Pritisnite na TOP MENU. Na TV zaslonu se prikaže meni diska. Vsebina menija je odvisna od diska. 2 S puščicami X/x/C/c ali oštevilčenimi tipkami izberite postavko, ki jo želite predvajati ali spremeniti. 3 Pritisnite na . Prikaz menijev 'Pop-up Menu' Nekateri diski BD-ROM vsebujejo Pop-up menije, ki se prikažejo, ne da bi prekinili predvajanje. 1 Med predvajanjem pritisnite na POP UP/MENU. Prikaže se Pop-up meni. 2 S puščicami X/x/C/c, barvnimi tipkami ali številčenimi tipkami izberite postavko in sledite navodilom na zaslonu. 41