Views
1 month ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Vstavljanje zunanjega

Vstavljanje zunanjega pomnilnika Vstavite zunanji pomnilnik (1 GB ali večji USB ‘flash’ pomnilnik, na primer Sony USM2GL, USM4GL ali USM1GH, ni priložen: USM1GH) v režo EXT. Ko vklopite sistem, preverite, če na prikazovalniku sprednje plošče zasveti načis “EXT”. Če priključite zunanji pomnilnik, lahko uporabljate dodatne vsebine (BonusView/BD-Live), ki so odvisne od diska (str. 45). Hrbtna stran enote ANTENNA COAXIAL 75 EZW-T100 FM COMPONENT VIDEO OUT VIDEO OUT Y PB / CB PR / CR LAN(100) SPEAKER HDMI OUT DC5V DMPORT 700mA MAX SAT/CABLE DIGITAL IN TV DIGITAL IN COAXIAL OPTICAL EXT DC5V 500mA MAX TV AUDIO L R R AUDIO IN AUDIO IN L A. CAL MIC ECM-AC2 Priključki naj bodo obrnjeni navzgor SPEAKER FRONT R FRONT L SUR R SUR L CENTER SUBWOOFER Primer: Sony USM2GL (ni priložen) Opombe • Vstavite zunanji pomnilnik v smeri puščice do konca v režo EXT. • Vstavite zunanji pomnilnik naravnost v režo. Če ga v režo vstavite s silo, lahko poškodujete zunanji pomnilnik in enoto. • Hranite zunanji pomnilnik izven dosega majhnih otrok, da ga ne bi nehote pogoltnili. • Ne pritiskajte premočno na zunanji pomnilnik v reži, ker bi utegnili povzročiti okvaro. • Priporočamo uporabo pomnilnika USM1GH, naprodaj od aprila 2008. • Da ne bi prišlo do okvare podatkov v zunanjem pomnilniku, naj bo sistem med vstavljanjem ali odstranjevanjem zunanjega pomnilnika izklopljen. • Ne vstavljajte zunanjega pomnilnika, ki vsebuje datoteke s fotografijami ali glasbo, ker bi s tem utegnili poškodovati podatke. Odstranitev zunanjega pomnilnika 1 S tipko @/1 izklopite sistem. 2 Izvlecite zunanji pomnilnik iz reže EXT. 28

CENTER SPEAKER SUBWOOFER FRONT R COMPONENT VIDEO OUT Y PB / CB PR / CR FRONT L SPEAKER SUR R SUR L VIDEO OUT DMPORT DC5V 700mA MAX SAT/CABLE DIGITAL IN COAXIAL TV DIGITAL IN OPTICAL DC5V 500mA MAX L R TV AUDIO IN AUDIO AUDIO IN L R ANTENNA COAXIAL 75 FM A. CAL MIC ECM-AC2 Priključitev v omrežje Če s pomočjo omrežnega kabla povežete priključek LAN (100) na enoti z Internetom, boste lahko s pomočjo omrežja posodobili programsko opremo sistema. Lahko boste tudi uporabljali funkcijo BD-Live (stran 45). Opravite ustrezne nastavitve v [Internet Settings] pod [Network Settings] (stran 87). EZW-T100 Hrbtna stran enote HDMI OUT LAN(100) EXT Neposredna priključitev v širokopasovni usmerjevalnik Omrežni kabel (ni priložen) LAN(100) Širokopasovni usmerjevalnik (ni priložen) Priključitev prek brezžičnega LAN usmerjevalnika Omrežni kabel (ni priložen) Brezžični LAN usmerjevalnik (mesto dostopa) (ni priložen) V računalnik Omrežni kabel (ni priložen) Ethernet/brezžični pretvornik LAN (ni priložen) V računalnik Omrežni kabel (ni priložen) ADSL modem/ kabelski modem (ni priložen) ADSL modem/ kabelski modem (ni priložen) Internet Internet Posodobitev programske opreme sistema s pomočjo omrežja Oglejte si možnosti [Network Update] (Posodobitev omrežja) (stran 78) in [Software Update Notification] (sporočilo o posodabljanju programa) (stran 86). Opombe • Ne priključujte telefonske zveze v priključek LAN (100), ker bi s tem povzročili okvaro. • Ne povezujte priključka LAN na predvajalniku s priključkom LAN na računalniku. • Vrsta kabla za omrežje (LAN) je odvisna od modema ali usmerjevalnika. Podrobnosti o kablih LAN si oglejte v navodilih za uporabo modema ali usmerjevalnika. • Za uporabo funkcije ‘BD-Live’ priporočamo povezavo z Internetom pri učinkoviti hitrosti 1 Mb/s ali višji, odvisno od pogojev povezave in stanja omrežja. 29