Views
6 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

FUNCTION VOLUME

FUNCTION VOLUME Predvajanje Predvajanje diska BD/DVD 5 Pritisnite na Z. 6 Vstavite disk. Položite ga na nosilec in pritisnite na Z. Pri nekaterih diskih so lahko funkcije drugačne ali omejene. Oglejte si navodila, priložena disku. "/1 FUNCTION Nx Z Če vstavite kupljen BD-ROM ali DVD VIDEO, se predvajanje pri nekaterih diskih samodejno začne. V tem primeru nadaljujte od koraka 9. Nosilec Disc tray diska ONE-TOUCH PLAY DISPLAY TOP MENU C/X/x/c, HOME FUNCTION 38 / SCENE SEARCH 2 +/– 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 VOLUME +/– "/1 Number Številčne buttons tipke TIME SYSTEM MENU POP UP/ MENU OPTIONS ./> N m/M 1 Vklopite TV. 2 Preklopite izbirnik vhoda na TV-ju na ta sistem. 3 Pritisnite tipko @/1. Sistem se vklopi. 4 Pritiskajte tipko FUNCTION, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže napis “BD/DVD”. x X Opomba • Če predvajate 8 cm disk, ga položite na notranji obroč nosilca. Pazite, da disk ne zdrsne z notranjega obroča. • Ne vstavljajte več kot enega diska v nosilec. 7 S puščicama C/c izberite [Video]. 8 S puščicama X/x izberite , nato pritisnite na N ali . Položite ga na nosilec in pritisnite na Z. Video BD Data Pri kupljenih diskih BD-ROM ali DVD VIDEO se predvajanje začne. Pri diskih BD ali DVD, posnetih na drugi opremi, se prikaže seznam naslovov. S puščicama X/x izberite želeni naslov, nato pritisnite na N ali . Predvajanje se začne. 9 S tipko +/– nastavite glasnost. Nivo glasnosti se prikaže na TV zaslonu in na prikazovalniku sprednje plošče. Opomba • Če nastavite funkcijo [Control for HDMI] na [On], boste lahko TV, ki je priključen v sistem s HDMI kablom, upravljali sinhrono s sistemom. Podrobnosti si oglejte v poglavju “Uporaba funkcije ‘Control for HDMI’ za “BRAVIA” Sync” (stran 66).

Nasvet. • Hitrost s katero nastavljate glasnost, lahko spremenite. Za hitro dviganje/nižanje jakosti zvoka pritisnite in držite tipko 2 +/– na daljinskem upravljalniku ali tipko VOLUME +/– na enoti. Za natančnejšo nastavitev glasnosti, na hitro pritisnite na 2 +/– na daljinskem upravljalniku ali na VOL- UME +/– na enoti. Ostale funkcije Za Stop Začasna ustavitev Nadaljevanje predvajanja po začasni ustavitvi Pritisnite x X X ali N Pomik na naslednje > poglavje Pomik na predhodnje poglavje Začasni izklop zvoka Odstranitev želenega diska Hitro iskanje točke s predvajanjem diska s hitrim predvajanjem naprej ali nazaj (Scan) 1) . dvakrat v sekundi. Ko enkrat pritisnete na ., se lahko pomaknete na začetek trenutnega poglavja. % Za preklic ponovno pritisnite na tipko ali s tipko 2 nastavite glasnost. Z na enoti. M ali m, med predvajanjem diska. Z vsakim pritiskom na M ali m med pregledovanjem, se hitrost predvajanja spremeni na naslednji način: Smer predvajanja M1 (x10) t M2 (x30) t M13 (x120) Obratna smer m (x1) t m1 (x10) t m2 (x30) t m3 (x120) Če pritisnete in držite tipko, se bo hitro vrtenje naprej/ nazaj nadaljevalo v izbrani hitrosti, dokler tipke ne sprostite. Za vrnitev na običajno hitrost pritisnite na N. Dejanska hitrost je odvisna od diska. Za Počasno predvajanje, zamrznitev slike (samo v smeri predvajanja) Ponovno predvajanje predhodnega kadra 2) Hitro predvajanje trenutnega kadra 3) Pritisnite In več kot eno sekundo držite tipko M v načinu začasne ustavitve. Če na hitro pritisnete na M, lahko predvajate posamezne slike. Pri nekaterih diskih ta funkcija ne bo delovala. Za vrnitev na običajno predvajanje pritisnite na N. (takojšnja ponovitev) med predvajanjem. (takojšnji pomik naprej) med predvajanjem. 1) Hitrost pregledovanja (Scan) je odvisna od diska. 2) Samo BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R. 3) Samo BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/ DVD+RW/DVD+R. Predvajanje diskov BD ali DVD z omejitvami (Parental Control -starševski nadzor) Če predvajate BD z omejitvami Spremenite [BD Parental Control] v nastavitvah [BD/DVD Viewing Settings] (stran 83). Če predvajate DVD z omejitvami Spremenite [DVD Parental Control] v nastavitvah [BD/DVD Viewing Settings] (stran 83). Če predvajate BD ali DVD z omejitvami, se bo na zaslonu prikazal zaslon za vpis gesla. Z oštevilčenimi tipkami vpišite štiri-mestno geslo in pritisnite na . Predvajanje se začne. Za registracijo ali spremembo gesla si oglejte poglavje [Password] (stran 84). Predvajanje diskov BD-RE ali BD-R z omejitvami (Disc Lock) Če predvajate disk BD-RE ali BD-R, katerega predvajanje je omejeno s funkcijo ‘Disc Lock’, se bo prikazal zaslon za vpis gesla. 1 Z oštevilčenimi tipkami vpišite štirimestno geslo, ki ste ga po ustvarjanju diska registrirali, nato pritisnite na . 2 Izberite naslov in pritisnite na N ali . Predvajanje se začne. 39