Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

[System Settings]

[System Settings] (nastavitve sistema) Tovarniške nastavitve so podčrtane. x [OSD] Izberite jezik za prikaze menijev na zaslonu. x [Standby Mode] Čas zagona po vklopu sistema lahko skrajšate. [Quick Start]: Krajši čas za preklop iz stanja pripravljenosti. Predvajalnik lahko po vklopu uporabite hitreje. [Normal]: Tovarniška nastavitev. x [Software Update Notification] Dobite lahko informacije o novejši verziji programa. Informacije se prikažejo na TV zaslonu, ko vklopite sistem. Za uporabo te funkcije so potrebne omrežne povezave in nastavitve (stran 87). [On]: sistem nastavi tako, da vas obvešča o novejših verzijah programa (stran 78). [Off]: funkcija je izklopljena. x [System Information] Prikažete lahko informacije o verziji programa tega sistema in MAC naslov. Opomba • Če je nastavitev »Standby Mode« nastavljena na »Quick Start«, bo poraba energije večja kot pri nastavitvi »Normal«. x [Auto Display] Pri preklapljanju avdio načinov in med predvajanjem lahko prikažete informacije. [On]: Samodejni prikaz informacij pri spreminjanju naslova, načina slike, avdio signala, itd. [Off]: Prikaz informacij samo v primeru pritiska na tipko DISPLAY. x [Screen Saver] Ohranjevalnik zaslona se vklopi, ko predvajalnika med prikazom na zaslonu, npr. začetnega menija, ne uporabljate več kot 15 minut. Ohranjevalnik zaslona preprečuje morebitne poškodbe zaslona. [On]: Vklop funkcije ohranjevalnika zaslona. [Off]: Izklop ohranjevalnika zaslona. 86

[Network Settings] (nastavitve omrežja) Opravite lahko natančne nastavitve za Internet in omrežje. x [Internet Settings] Te nastavitve so potrebne pri priključitvi na internet prek omrežnega kabla. Vnesite ustrezne vrednosti za vaš širokopasovni usmerjevalnik ali brezžični LAN usmerjevalnik. Nastavitve, ki jih je treba nastaviti, so odvisne od ponudnika internetnih storitev. Več informacij o tem najdete v navodilih za uporabo, ki ste jih prejeli od vašega ponudnika internetnih storitev ali usmerjevalnika. 1 S puščicama X/x izberite [IP Adress Acquisition] in pritisnite na . 2 S puščicama X/x izberite postavko in pritisnite na . [Use DHCP]: To možnost izberite, če so DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) nastavitve strežnika na voljo prek vašega internetnega ponudnika storitev. Potrebne nastavitve omrežja se uporabijo samodejno. Če nastavite možnost [DNS Server Auto Acquisition] na [Off], nastavite naslednje postavke: – [DNS Server (Primary)], – [DNS Server (Secondary)] [Use Static IP Address]: Ročna nastavitev IP naslova glede na okolje omrežja. Nastavite tudi naslednje: – IP Address – Subnet Mask – Default Gateway – DNS Server (Primary) – DNS Server (Secondary) Opomba • Pri ročni nastavitvi naslovov DNS Server (Primary)/DNS Server (Secondary) vnesite naslov DNS Server (Primary). V nasprotnem primeru nastavitve »Internet Settings« ne bodo ustrezne. 3 Če ima vaš ponudnik internetnih storitev uporablja določene nastavitve proxy strežnika, s pomočjo tipk X/x izberite [Proxy Settings] in pritisnite . Prikaže se zaslon »Proxy Server«. Če se za proxy strežnik ne uporabljajo določene nastavitve, nadaljujte s korakom 8. 4 S puščicama X/x izberite [Use of Proxy Server] in pritisnite na . 5 S puščicama X/x izberite [On] in pritisnite na . 6 Izberite [Proxy Server] in [Port] in vnesite nastavitve. Za vnos nastavitev proxy strežnika glejte stran 87 »Vnos znakov«. 7 Pritisnite RETURN. 8 S pomočjo tipk X/x izberite [Network Diagnostic] in pritisnite . 9 S puščicama C/c izberite [Start] in pritisnite . 10 Preverite, če se prikaže sporočilo [Network connections are correct]. Nastavitveni postopek je dokončan. Če se sporočilo ne prikaže, se držite navodil na zaslonu. Vnos znakov Ko v »Proxy Settings« izberete »Proxy Server«, prikaže se zaslon za vnos podatkov. Proxy Server Entry Space 0 Letter Type Symbol 1 Za vnos znaka večkrat pritisnite ustrezno oštevilčeno tipko. Primer: Za vnos črke D enkrat pritisnite oštevilčeno tipko 3. Za vnos črke F trikrat pritisnite oštevilčeno tipko 3. 2 Pritisnite c in vnesite naslednji znak. 3 Za dokončanje vnosa pritisnite modro tipko (»Finish«). 87 Clear Clear All Cancel Finish