Views
4 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

CENTER CENTER SPEAKER

CENTER CENTER SPEAKER SPEAKER SUBWOOFER SUBWOOFER FRONT R FRONT R COMPONENT VIDEO OUT Y PB / CB PR / CR LAN(100) FRONT L SPEAKER SUR R SUR L COMPONENT VIDEO OUT Y PB / CB PR / CR LAN(100) FRONT L SPEAKER SUR R SUR L VIDEO OUT HDMI OUT VIDEO OUT HDMI OUT DMPORT DC5V 700mA MAX DMPORT DC5V 700mA MAX SAT/CABLE DIGITAL IN COAXIAL SAT/CABLE DIGITAL IN COAXIAL TV DIGITAL IN OPTICAL TV DIGITAL IN OPTICAL DC5V DC5V EZW-T100 EXT 500mA MAX EZW-T100 EXT 500mA MAX L R TV AUDIO IN L R TV AUDIO IN AUDIO AUDIO IN AUDIO AUDIO IN L R L R ANTENNA COAXIAL 75 FM A. CAL MIC ECM-AC2 ANTENNA COAXIAL 75 FM A. CAL MIC ECM-AC2 2 Vstavite brezžični oddajnik. Hrbtna stran enote Nasvet. • Če spremenite S-AIR konfiguracijo, vam Sony priporoča izvedbo postopka [Auto Calibration]. Podrobnosti si oglejte v poglavju “Samodejno kalibriranje ustreznih nastavitev” (stran 69). EZW-T100 Vzpostavitev prenosa zvoka med enoto in pod-enoto S-AIR (ID nastavitev) Opombe • Vstavite brezžični oddajnik z logotipom S-AIR obrnjenim navzgor. • Vstavite brezžični oddajnik tako, da bosta puščici V naravnani. • Ne vstavljajte ničesar drugega kot brezžični oddajnik v režo EZW-T100. 3 Uporabite iste vijake za pritrditev brezžičnega oddajnika. Hrbtna stran enote EZW-T100 Za prostorski ojačevalnik Za sprejemnik S-AIR Z uskladitvijo ID-ja enote in pod-enote S-AIR, lahko vzpostavite prenos zvoka. Več glavnih enot S-AIR lahko uporabite tako, da nastavite različne ID-je za posamezne komponente. Nastavitev ID-ja enote 1 Pritisnite na @/1 na enoti. Sistem se vklopi. 2 Pritisnite na SYSTEM MENU. 3 Pritiskajte na X/x, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže napis “S-AIR MENU”, nato pritisnite na ali c. 4 Pritiskajte na XX, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže napis “S-AIR ID”, nato pritisnite na ali c. 60 Opomba • Ne uporabljajte drugih vijakov za pritrditev brezžičnega oddajnika. Vstavljanje brezžične oddajnosprejemne enote v S-AIR podenoto Podrobnosti o vstavljanju brezžične oddajnosprejemne enote v S-AIR pod-enoto (npr. prostorski ojačevalnik ali S-AIR sprejemnik), si oglejte v navodilih za uporabo pod-enote S-AIR. Opomba • Če brezžični oddajnik ni vstavljen v enoto, možnosti “S-AIR ID” ni mogoče izbrati. 5 S puščicama X/x izberite želeni ID. Izberete lahko katerikoli ID (A, B, ali C). 6 Pritisnite na . Nastavitev je opravljena. 7 Pritisnite na SYSTEM MENU. Meni se izklopi. 8 Nastavite S-AIR pod-enoto na isti ID. Prenos zvoka je vzpostavljen na naslednji način (primer):

Glavna enota S-AIR (ta enota) ID A Pod-enota S-AIR ID A Pod-enota S-AIR Nastavite ID za prostorski ojačevalnik Oglejte si navodila za uporabo prostorskega ojačevalnika. Nastavitev ID za sprejemnik S-AIR Oglejte si navodila za uporabo sprejemnika S-AIR. Uporaba večih glavnih enot S-AIR Uporabite lahko več glavnih enot S-AIR, tako da za posamezne komponente nastavite različne ID. Glavna enota S-AIR (ta enota) ID A Pod-enota S-AIR ID A Pod-enota S-AIR Druga glavna enota S-AIR ID B Pod-enota S-AIR Poslušanje zvoka iz sistema v drugi sobi Za sprejemnik S-AIR Zvok sistema lahko poslušate s pomočjo sprejemnika S-AIR. Sprejemnik S-AIR lahko postavite v drugo sobo in tam uživate v zvoku iz sistema. Podrobnosti o sprejemniku S-AIR si oglejte v navodilih za uporabo sprejemnika S-AIR. 1 Pritisnite na SYSTEM MENU. 2 Pritiskajte na puščici X/x, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže napis „S-AIR MENU”, nato pritisnite na ali c. 3 Pritiskajte na puščici X/x, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže napis „S-AIR MODE”, nato pritisnite na ali c. Opomba • Če brezžični oddajnik ni vstavljen v enoto, možnosti “S-AIR MODE” ni mogoče izbrati. 4 S puščicama X/x izberite želeno nastavitev. • “PARTY”: S-AIR sprejemnik oddaja zvok v skladu s funkcijami, nastavljenimi na enoti. • “SEPARATE”: nastavite lahko želeno funkcijo za S-AIR sprejemnik, medtem ko se funkcije na enoti ne spremenijo. 5 Pritisnite na . Nastavitev je opravljena. 6 Pritisnite na SYSTEM MENU. Meni se izklopi. 61